Sluiten

NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie

2017 / 2 (December)

Redactioneel

Vanaf de oprichting van het NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie kende het tijdschrift geen inleiding van de hoofdredactie. Toen het tijdschrift slechts digitaal en in eigen beheer werd uitgegeven en de bijdragen over het jaar verspreid werden gepubliceerd, lag een dergelijk woord vooraf niet voor de hand.

Sinds het NTKR in 2016 bij Uitgeverij Paris is ondergebracht, is er veel veranderd. Het tijdschrift verschijnt niet alleen digitaal – gratis –,  maar ook op papier – voor het geringe bedrag van € 29,50 per jaar. Het tijdschrift kent nu twee afleveringen per jaar. Nog steeds kunnen overigens het hele jaar door de artikelen die gereed zijn voor publicatie op de website  worden gepubliceerd. Zij krijgen dan in de eerstvolgende aflevering hun officiële paginering.

Na overleg met de redactie heeft de hoofdredactie het op zich genomen om bij het verschijnen van elke nieuwe NTKR-aflevering een woord vooraf van de redactie op te nemen. Daarin wordt kort de inhoud van de aflevering beschreven en wordt andere informatie gegeven die voor de lezers van NTKR van belang kan zijn.

 

In deze aflevering vindt u in de eerste plaats een bijdrage van dr. mr. K.W. de Jong over ‘Kinderdoop met een onwillige ouder (II), een civielrechtelijke benadering’. Voor een theologische benadering van dit onderwerp zie het artikel van K.W. de Jong in NTKR 2017, afl. 1.

De overige bijdragen passen in de reeks vrijheid van godsdienst/scheiding van kerk en recht:

  • dr. C. van den Broeke: ‘Waar is de uitgang? Vrijheid van godsdienst, het recht op uittreding, geloofsafval en het apostasieverbod in joodse, christelijke en islamitische geloofsgemeenschappen’;
  • prof. dr. F.J.A. van der Velden, ‘De relatie tussen religie en staat in de islam’;
  • dr. M. Aulad Abdellah, ‘“Er is geen dwang in de godsdienst.” (9:129) Het recht op godsdienstvrijheid en burgerlijke vrijheden in de islam’;
  • prof. dr. J.W. Sap, ‘De gevaarlijke verleiding van de staatskerk; en
  • prof. mr. T.J. van der Ploeg, ‘De relatie tussen de vrijheid van godsdienst voor geloofsgemeenschappen op organisatorisch vlak en de vrijheid van vereniging’.

In dit verband past ook de bijdrage van mr. dr. P.T. Pel, ‘De zaak Nagy: kerkelijke autonomie in het licht van artikel 6 EVRM’.

 

Het is de bedoeling dat de reeds in NTKR verschenen artikelen uit deze reeks in 2018 samen met nog een aantal niet-gepubliceerde bijdragen over dit thema in een door Uitgeverij Paris uit te geven boek zullen uitkomen. Indien u digitaal geabonneerd bent op het NTKR zullen we u van de publicatie en een eventueel daaromheen georganiseerde festiviteit vanwege het tienjarig bestaan van NTKR op de hoogte houden.

 

Op het personele vlak zijn enkele wijzigingen te melden.

Medio 2016 nam prof. dr. Mees te Velde afscheid als lid van de redactie toen hij bij de Theologische Universiteit Kampen met emeritaat ging. Aan zijn inzichten heeft de redactie veel gehad. Ook nam mr. dr. Ton Meijers afscheid als hoofdredacteur. Hij heeft zich bijna tien jaar ingezet voor het NTKR. De redactie is hem daar zeer erkentelijk voor.

Dit jaar hebben we afscheid genomen van enkele leden van de redactieraad: mr. Rien den Boer, prof. mr. Wybren van der Burg en mevr. drs. Aline Looman. Zij hebben op verschillende wijzen, in de redactievergadering en/of als referent, hun bijdragen geleverd, waarvoor onze dank.

We verwelkomen graag twee nieuwe leden van de redactieraad: mr. dr. Klaas-Willem de Jong (docent Kerkrecht aan de PThU) en ing. Razi Quadir MA (docent Islam aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam).

 

Leon van den Broeke,

Tymen van der Ploeg,

Hoofdredacteuren NTKR