Handelsrecht

European Journal of Commercial Contract Law (EJCCL)

The essence of commercial law is in commercial transactions.
Meer informatie

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR)

NTHR heeft als onderwerp het (grensoverschrijdend) handelsrecht dat van invloed is op de Nederlandse rechtssfeer.
Meer informatie

Tijdschrift Vervoer & Recht (TVR)

Juridische ontwikkelingen binnen vervoersrecht.
Meer informatie

Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semipublieke en non-profitsector

De Vereeniging Handelsrecht buigt zich dit jaar over de voorstellen die van regeringswege zijn gedaan met betrekking tot een nieuwe regeling van het bestuur en toezicht binnen de privaatrechtelijke rechtspersonen zoals die worden onderscheiden in Boek 2 BW. Deze voorstellen zien enerzijds op een concentratie en uniformering van de regels die gelden voor de onderscheiden rechtspersonen in de algemene titel van Boek 2 BW en anderzijds, als gevolg van die uniformering en concentratie, op een aanzienlijke aanscherping van de regels die gelden voor het bestuur en toezicht bij niet-commerciële rechtspersonen, meer specifiek de vereniging en de stichting.

Mr. J.M. Blanco Fernández, prof. mr. J.B. Huizink, prof. mr. H.J. de Kluiver, mr. C.H.C. Overes, mr. dr. E. Plomp, prof. mr. B.C.M. Waaijer
Meer informatie € 37,50

De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 2015

Dit proefschrift gaat over de juridische aspecten van Kifid. De centrale vraag in dit boek is hoe Kifid functioneert in het licht van de meest belangrijke juridische randvoorwaarden zoals vastgelegd in wetgeving, rechtspraak en doctrine. Om deze vraag te beantwoorden wordt er allereerst aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van Kifid en zijn organisatie. Bezien wordt hoe Kifid is ingericht en functioneert binnen het kader van de Wft, het BGfo, de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten en relevante Europese verordeningen, richtlijnen en aanbevelingen.

mr. D.P.C.M. Hellegers
Meer informatie € 50,95

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

Rectificatie

In het boek Crowdfunding. Juridische aspecten van financiering door de menigte, blijken passages voor te komen uit de masterscriptie van mr. C.J. Noordam.

Lees verder
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina