Arbeidsomstandighedenrecht deel 5 - Derde druk
Meer informatie
Vanuit het brede spoorspectrum biedt het Handboek Spoorwegrecht een uiteenzetting die dit rechtsgebied op systematische wijze ontsluit.
Meer informatie
In deze monografie wordt een onderscheid gemaakt tussen eigenlijke en oneigenlijke – ook wel aangeduid als zuivere en onzuivere – conservatoire vreemdelingenbeslagen.
Meer informatie
Bestuursrecht en strafrecht spelen bij de handhaving van rechtsregels een belangrijke rol. De verhou-ding tussen rechtsgebieden blijft daarbij onverminderd de aandacht vragen.
Meer informatie
Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht - uw onmisbare steun in het privaatrechtelijke bouwrecht. Nieuwe opzet!
Meer informatie
recent verschenen

Aanbestedingsrecht deel 20 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van prof. mr. dr. H.D. van Romburgh
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
€ 79,50
Bestellen

Het ontslagrecht in de praktijk

mr. dr. J. van Drongelen, mr. S. Klingeman, mr. A.D.M. van Rijs
€ 27,25
Bestellen

Algemene Bankvoorwaarden 2017: modernisering in klare taal

mr. B.B. van der Burgh, mr. B. Krijnen
€ 29,50
Bestellen

Handboek Spoorwegrecht

Adriaan Hagdorn, Viola Sütő, Andres Wedzinga
€ 115,00
Bestellen

Over eigenlijke en oneigenlijke conservatoire vreemdelingenbeslagen

mr. dr. L.P. Broekveldt
€ 24,50
Bestellen

Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht

prof. mr. H.E. Bröring, prof. mr. B.F. Keulen
€ 29,50
Bestellen

Arbeidsomstandighedenrecht deel 5 - 3e druk

De Arbowet geschetst
mr. dr. J. van Drongelen, mr. J.A. Hofsteenge
€ 34,50
Bestellen

General Average, Legal basis and Applicable Law

The Overrated Significance of the York-Antwerp Rules
Jolien Kruit
€ 125,00
Bestellen

The Crisis of European Refugee Law: Lessons from Lake Success

prof. H. Battjes, dr. E.R. Brouwer, dr. C.H. Slingenberg, prof. T.P. Spijkerboer
€ 22,50
Bestellen

Bouwrecht deel 18 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. P. Vermeij
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, Mr. M.A. van Wijngaarden
€ 69,50
Bestellen
AGENDA

 

RECENT VERSCHENEN

Uitleg van rechtshandelingen

Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2016
prof. mr. H.N. Schelhaas, mr. W.L. Valk
€ 36,50
Bestellen

Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding

Naar een transparanter arbeidsrecht
mr. A. van Drongelen, mr. dr. J. van Drongelen
€ 19,50
Bestellen

Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming

Mr. J. Verbeek
€ 79,50
Bestellen
Presentaties
Rectificatie

In het boek Crowdfunding. Juridische aspecten van financiering door de menigte, blijken passages voor te komen uit de masterscriptie van mr. C.J. Noordam.

Lees verder
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina