Welke feiten moet een (aspirant-)verzekeringnemer mededelen aan de verzekeraar bij het sluiten van een verzekerings-overeenkomst?
Meer informatie
In deze bundel zijn acht artikelen opgenomen die zijn geschreven rondom een actueel en maatschappelijk relevant thema: herstructurering van ondernemingen.
Meer informatie
Een verslag van een zoektocht naar de relatie tussen overheid, markt en veranderende gedachten over de arbeid(er).
Meer informatie
Hoe het geldende recht te kennen?
Meer informatie
Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht - uw onmisbare steun in het privaatrechtelijke bouwrecht. Nieuwe opzet!
Meer informatie
recent verschenen

General Average, Legal basis and Applicable Law

The Overrated Significance of the York-Antwerp Rules
Jolien Kruit
€ 125,00
Bestellen

The Crisis of European Refugee Law: Lessons from Lake Success

prof. H. Battjes, dr. E.R. Brouwer, dr. C.H. Slingenberg, prof. T.P. Spijkerboer
€ 22,50
Bestellen

Bouwrecht deel 18 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. P. Vermeij
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, Mr. M.A. van Wijngaarden
€ 69,50
Bestellen

Uitleg van rechtshandelingen

Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2016
prof. mr. H.N. Schelhaas, mr. W.L. Valk
€ 36,50
Bestellen

Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding

Naar een transparanter arbeidsrecht
mr. A. van Drongelen, mr. dr. J. van Drongelen
€ 19,50
Bestellen

Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semipublieke en non-profitsector

Mr. J.M. Blanco Fernández, prof. mr. J.B. Huizink, prof. mr. H.J. de Kluiver, mr. C.H.C. Overes, mr. dr. E. Plomp, prof. mr. B.C.M. Waaijer
€ 37,50
Bestellen

Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming

Mr. J. Verbeek
€ 79,50
Bestellen

Young Corporate Lawyers 2016

ICGI-reeks
€ 31,50
Bestellen

Bouwrecht deel 16 (nieuwe opzet)

Met een voorwoord van mr. G.J. Huith.
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
€ 65,00
Bestellen

Bouwrecht deel 17 (nieuwe opzet)

Met een voorwoord van prof. mr. J.M. van Dunné.
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
€ 65,00
Bestellen
AGENDA

 

VERSCHIJNT BINNENKORT

Handboek Spoorwegrecht

Adriaan Hagdorn, Viola Sütő, Andres Wedzinga
€ 115,00
Reserveren

Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht

prof. mr. H.E. Bröring, prof. mr. B.F. Keulen
€ 29,50
Reserveren

Over eigenlijke en oneigenlijke conservatoire vreemdelingenbeslagen

mr. dr. L.P. Broekveldt
€ 24,50
Reserveren

Arbeidsomstandighedenrecht deel 5 - 3e druk

De Arbowet geschetst
mr. dr. J. van Drongelen, mr. J.A. Hofsteenge
€ 34,50
Reserveren
Presentaties
Rectificatie

In het boek Crowdfunding. Juridische aspecten van financiering door de menigte, blijken passages voor te komen uit de masterscriptie van mr. C.J. Noordam.

Lees verder
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina