Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Parlementaire geschiedenis het openbaar overnamebod

De Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod bevat de implementatie in Nederland van de ‘dertiende’ richtlijn op het gebied van het vennootschapsrecht. Dit boek bevat en ordent de belangrijkste delen van de parlementaire geschiedenis van het meermalen gewijzigde voorstel van wet en een inleiding waarin een aantal onderwerpen uit de wet en de knelpunten die daarbij kunnen ontstaan in kaart worden gebracht.

mr. C. de Groot
Meer informatie € 47,25

Estateplanning: een praktische benadering

Planning van de nalatenschap is een per definitie vakgebiedoverschrijdende activiteit. De adviseur op dit terrein dient thuis te zijn in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, het belastingrecht, de pensioenproblematiek en het ondernemingsrecht. Op praktische en zeer toegankelijke wijze biedt dit boek een indringende kijk op het brede terrein van estateplanning, naadloos de verschillende betrokken vakgebieden aaneenrijgend.

mr. R.J.W.J. Meyer
Meer informatie € 57,95

Financiering van overnames I

Deze delen beschrijven in hoofdlijnen de verschillende juridische aspecten van een vreemdvermogenfinanciering van een overname. Het eerste deel gaat in op de economische achtergrond, de kredietdocumentatie, de zekerhedenstructuur en de vestiging van goederenrechtelijke zekerheden in het algemeen.

mr. dr. E.M. Vermeulen
Meer informatie € 57,95

Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering

De M&A jurist vervult een spilfunctie bij fusies en overnames. Hij dient het totale juridisch kader, van onderhandelingsperikelen tot financieringsaspecten, te beheersen. In dit boek passeren de essentiële punten waar het sociale recht een rol speelt binnen de fusie- overname- en reorganisatiepraktijk, de revue.

prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, mr. drs. J. Heinsius
Meer informatie € 51,20

Unforgiven?

Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht

Rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar bedrijfsfinancieel recht vanwege het Molengraaff Instituut aan de Universiteit Utrecht.

prof. mr. W.J. Oostwouder
Meer informatie € 34,35

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina