Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Young Corporate Lawyers 2013

Het eerste deel in de nieuwe ICGI-reeks

In deze bundel zijn acht artikelen opgenomen die verschillende ondernemingsrechtelijke thema’s behandelen. Sommige artikelen zijn Europeesrechtelijk georiënteerd, andere zijn gelegen in het hart van het nationale ondernemingsrecht en in een aantal artikelen wordt het ondernemingsrecht gecombineerd met flankerende rechtsgebieden zoals het arbeidsrecht, het insolventierecht en de rechtseconomie. Deze opstellen zijn zowel voor de wetenschapper als voor de praktijkjurist van groot belang.

Meer informatie € 31,80

TvOB: themanummer ‘Het nieuwe BV-recht’

Onder redactie van: mr. dr. G.J. van der Sangen, prof. dr. mr. P.M. van der Zanden, prof. mr. D.F.M.M. Zaman, prof. mr. C.A. Schwarz, dr. J.L. van de Streek, mr. dr. M. Olaerts e.a.
Meer informatie € 19,95

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012.

Per 1 oktober 2012 verandert het BV-recht ingrijpend. In dit boek worden kort en helder de belangrijkste wijzigingen uiteengezet. 

 

De aanpassing van het BV-recht behelst onder meer dat de aandeelhouder voor langere tijd in de BV kan worden gebonden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de mogelijkheid om statutair ‘bad leaver-bepalingen’ op te nemen of door statutair onoverdraagbare aandelen te scheppen.

prof. mr. C.A. Schwarz
Meer informatie € 17,45

(Re)Organisatie, Fusie & Overname

Binnen de commerciële juridische professie wordt het initiëren en begeleiden van fusies, overnames en reorganisatieprocessen algemeen beschouwd als de meest uitdagende, dynamische en gecompliceerde activiteit. Juist in deze tak van sport is professionele ervaring, in combinatie met een stevige theoretische achtergrond, van groot belang. De keuzemogelijkheden bij het vormgeven van het traject zijn talrijk, en iedere keuze brengt zijn eigen specifieke problemen met zich.

 

De serie bundelt juridische kennis en rijke praktijkervaring op de diverse deelgebieden van het fusie-, overname- en (re)organisatieproces. De auteurs zijn in de praktijk gepokt en gemazelde juristen, die naast praktijkervaring ook hun sporen in de juridische wetenschap verdiend hebben. De redactie heeft het gehele traject opgedeeld in 21 deelgebieden en is erin geslaagd al deze deelgebieden deskundige auteurs te betrekken die bereid blijken hun ervaring en inzichten, alsmede hun juridische kennis, op de desbetreffende gebieden met de lezer te delen. Aldus ontstaat een losdelig boek van naar schatting een kleine 3000 pagina's, waarin het fusie- , overname- en (re)organisatietraject, in heldere tranches, wordt aangeboden.

 

Hoewel de serie zich met name richt op de ondernemer en diens adviseurs in het fusie-, overname- of (re)organisatietraject, zijn de boeken ook zeer wel bruikbaar als studieboek voor de student die zich in het desbetreffende onderwerp wenst te verdiepen.

 

De serie staat onder redactie van prof. mr. C.A. Schwarz, hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht en prof. mr. B.T.M. Steins Bisschop, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Nyenrode.

Meer informatie

De wetsvoorstellen ‘bestuur en toezicht’ en ‘flex-bv’: Een tussenstand van de parlementaire geschiedenis

De wetsvoorstellen ‘bestuur en toezicht’ en ‘vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ zullen tot grote wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek leiden. Het wetsvoorstel ‘bestuur en toezicht’ geeft naamloze en besloten vennootschappen de keuze voor een bestuurlijke inrichting volgens een dualistisch bestuursmodel of een monistisch bestuursmodel, en het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ leidt tot een fundamentele herziening van het bv-recht.

mr. C. de Groot
Meer informatie. € 47,24

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina