Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Vastgoedrecht (VGR)

Vastgoedrecht richt zich op juristen die zich binnen de overheid, de advocatuur, het notariaat of het bedrijfsleven in de dagelijkse praktijk bezighouden met een of meer deelgebieden binnen het onroerend goed.
Meer informatie

De punitieve handhaving van de omgevingswet

Op 16 juli 2014 is het voorstel van de Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Verschillende wetten op het terrein van de fysieke leefomgeving worden geheel of gedeeltelijk in deze wet geïntegreerd. De wetten en delen van wetten die de Omgevingswet zal vervangen, hanteren niet allemaal dezelfde handhavingsinstrumenten. Dat geldt ook voor de punitieve handhaving. Zowel het strafrecht als de bestuurlijke boete speelt een rol.

prof. mr. H.E. Bröring, mr. M.E. Buwalda, mr. dr. drs. A.A. van Dijk, prof. mr. B.F. Keulen, mr. A. Postma
Meer informatie € 84,35

Het exploitatieplan

Inclusief de grondexploitatieregeling bij uitnodigingsplanologie en in de Omgevingswet

Het exploitatieplan werd, via de Grondexploitatiewet, geïntroduceerd bij de inwerkingtreding van de Wro per 1 juli 2008. Daarmee is een publiekrechtelijke basis gecreëerd voor het verhalen van grondexploitatiekosten en voor het eventuele stellen van locatie-eisen. Exploitatieplannen volgen ruimtelijke besluiten en worden vastgesteld door  de overheid wanneer kostenverhaal en eventueel noodzakelijke locatie-eisen niet op een andere manier verzekerd zijn.

E.J. van Baardewijk
Meer informatie € 58,30

Huur van bedrijfsruimten

Het boek Huur van bedrijfsruimten bevat een volledig overzicht van het in afdeling 7.4.6 BW bepaalde. Anders dan in andere boeken wordt in deze uitgave diep ingegaan op de bedoelingen van de wetgever en de wijze waarop deze zich in de huidige praktijk manifesteren. Ook komen de regelingen op het gebied van de huurovereenkomst van bedrijfsruimte in Engeland, België en Noorwegen aan bod. Met betrekking tot de jurisprudentie is niet alleen aandacht geschonken aan de standaard arresten, maar is ook stilgestaan bij van de heersende leer afwijkende uitspraken. Daarnaast onderscheidt dit boek zich doordat een antwoord wordt gegeven op vragen die nog niet eerder door de wetgever of in de jurisprudentie zijn beantwoord. Deze uitgave is niet alleen geschikt voor studiedoeleinden maar ook onmisbaar voor de juridische professional die in het vastgoed werkzaam is.

mr. dr. J.A. Kinderman
Meer informatie € 75,10

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina