Handelsrecht

European Journal of Commercial Contract Law (EJCCL)

The essence of commercial law is in commercial transactions.
Meer informatie

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR)

NTHR heeft als onderwerp het (grensoverschrijdend) handelsrecht dat van invloed is op de Nederlandse rechtssfeer.
Meer informatie

Tijdschrift Vervoer & Recht (TVR)

Juridische ontwikkelingen binnen vervoersrecht.
Meer informatie

The Relation Between Leniency and Private Enforcement

Towards an Optimum of Overall Competition Law Enforcement?

The difficulty with competition law is that so many aspects can influence its overall effectiveness. Sanctions in criminal law or the emergence of private enforcement, for example, may influence leniency policy. In turn, public enforcement, whilst protecting information, could also influence the effectiveness of antitrust damages actions.

 

The author makes a comparison with the board game “Pisa”. In this game, small figures have to be placed at different levels of the Leaning Tower of Pisa, with the aim of keeping the tower stable. When there are too many dolls on one side and not enough on the other, the balance is lost and the figures topple off the tower. Competition law enforcement is a leaning tower of Pisa. If the structure of a competition law policy is not sufficiently balanced between public and private enforcement, it will function less effectively than it could.

 

With an upcoming private enforcement it is important to strike the right balance so that claimants are able to effectively claim damages on the one hand, but cartel infringers remain interested in applying for leniency on the other. The author analyzes the chosen systems of the EU, Germany and the Netherlands and uses the US system as inspiration. The author also discusses potential solutions for diverging approaches.

Bram Braat
Meer informatie € 63,50

Verbonden overeenkomsten in het handelsrecht

Het leerstuk van de samenhangende rechtsverhoudingen in het overeenkomstenrecht is wellicht het beste voorbeeld van de omstandigheid dat de grenzen van het civil law contractenrecht

onder druk staan. De verbonden overeenkomsten zijn overeenkomsten die een zodanige invloed op elkaar uitoefenen dat een wijziging binnen de ene overeenkomst niet zonder gevolgen kan blijven voor een ‘verbonden’ andere overeenkomst. Deze osmotische werking tussen twee of meerdere overeenkomsten verhoudt zich slecht met de heersende doctrine waarin de beslotenheid van de overeenkomst vooropstaat. Dat wil zeggen dat alleen partijen bij een overeenkomst directe invloed kunnen uitoefenen op de rechtssfeer van die overeenkomst en dat derden die niet direct als partij betrokken zijn bij die overeenkomst, geen invloed kunnen uitoefenen op de rechtsgevolgen van die overeenkomst.

In dit boek wordt de ontwikkeling van het leerstuk verbonden overeenkomsten in de rechtspraak geschetst. Daarbij worden enerzijds kritische noten geplaatst en anderzijds openingen onderzocht die wellicht als handvat kunnen dienen in een toekomstig codificatieproces.

mr. dr. A.H. Lamers
Meer informatie € 19,50

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina