Consumentenrecht

Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken (TvC)

TvC signaleert ontwikkelingen op het gebied van het consumentenrecht en biedt een kritische analyse in praktijkgerichte en wetenschappelijke bijdragen.
Meer informatie

Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten

Verschillende Europese richtlijnen die de consument beogen te beschermen, bevatten informatieplichten. Een van deze richtlijnen is de Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU). Op grond daarvan zijn ondernemers verplicht aan consumenten informatie te verstrekken als zij een overeenkomst sluiten in een fysieke winkel, buiten een verkoopruimte of op afstand. Evenals andere richtlijnen uit het consumentenacquis laat de Richtlijn consumentenrechten de sanctionering van een schending van deze informatieplichten grotendeels over aan de lidstaten.

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de sanctionering van deze informatieplichten eruitziet in Duitsland, Engeland en Nederland. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vraag: hoe wordt een schending van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten in Duitsland, Engeland en Nederland gesanctioneerd en wie hanteren deze sancties en waarom zij? Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van drie delen. In deel I van dit onderzoek wordt stilgestaan bij de informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten en hun doel. In deel II wordt ingegaan op de sancties die kunnen worden toegepast in de drie rechtsstelsels bij een schending van een informatieplicht en wordt ingegaan op degenen die ze hanteren. In deel III wordt bekeken welke keuzes in Duitsland, Engeland en Nederland zijn gemaakt bij de sanctionering van oneerlijke handelspraktijken en de handhaving van het consumentenrecht.

mr. L.B.A. Tigelaar
Meer informatie € 52,50

Vijftig jaar SER consumentenoverleg: het smaakt naar meer

De ondernemer en de consument van nu zijn niet die van de jaren zestig. Kwamen toen de melkman en de wasman aan huis, nu zijn het vooral internetbestellingen die aan de deur worden afgeleverd. Kwam toen de man van de P.T.T. langs om de nieuwe abonnee van een fysieke aansluiting te voorzien, nu worden nieuwe klanten draadloos verbonden. Thom van Mierlo blikt in drie persoonlijk getinte verhalen terug op het overleg tussen ondernemers en consumenten sinds de jaren zestig.

Thom van Mierlo
Meer informatie € 14,95

Handboek Consumentenrecht

Een overzicht van de rechtspositie van de consument

Consumentenrecht is een volwassen en complex rechtsgebied geworden; een rechtsgebied met een breed scala aan onderwerpen en een groot maatschappelijk belang. Iedereen heeft er dagelijks bewust of onbewust mee te maken.

Meer informatie € 86,00

TvC-reeks

De TvC-reeks betreft publicaties op het terrein van het consumentenrecht en de oneerlijke handelspraktijken. De redactie van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken (TvC) wil met deze serie de mogelijkheid bieden aan auteurs om uitgebreidere publicaties op het terrein van het consumentenrecht en de oneerlijke handelspraktijken te verzorgen dan mogelijk is binnen het korte bestek van een wetenschappelijk artikel of een kroniek. De serie valt onder de verantwoordelijkheid van prof. mr. M.B.M. Loos en prof. mr. J.G.J. Rinkes, beiden redacteur van TvC.

Meer informatie

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina