De netwerksamenleving vanuit juridisch perspectief

Beschrijving

Dit is de tweede bundel die verschijnt in het kader van ‘recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’, het onderzoeksprogramma 2014-2019 van de Faculteit Cultuur-en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit (C&R), meer in het bijzonder van het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen. Deze bundel heeft ‘De netwerksamenleving vanuit juridisch perspectief’ als titel meegekregen. De twee thema’s van het onderzoeksprogramma, ‘de ontwikkeling van een netwerksamenleving’ en ‘individualisering’ hebben de afgelopen jaren geleid tot een aanzienlijk aantal wetenschappelijke publicaties. Het wetenschappelijk verslag van C&R getuigt daarvan.

De ontwikkeling van een netwerksamenleving roept fundamentele vragen op over de architectuur en inrichting van de maatschappij en over de aard en functie van de publieke machtsuitoefening. Deze vragen raken aan de grondslagen en tal van deelgebieden van het recht, waaronder het staats- en bestuursrecht, het privaatrecht en het internationaal recht. De vraag is welke consequenties verbonden zijn aan de gewijzigde politieke besluitvorming en de gehanteerde besluitvormen. Wat betekent ‘ont-statelijking’ voor het beleid van de overheid voor de regulering van markt en samenleving en voor de juridische instrumenten die daarvoor worden ingezet?

In deze bundel zijn de beide thema’s van het onderzoeksprogramma, ‘vernetwerking’ en ‘individualisering’ belicht vanuit internationaal en Europeesrechtelijk perspectief en in het licht van het staats- en bestuursrecht en privaatrecht. Bovendien is een meer sociologische benadering aan de bundel toegevoegd. De auteurs van deze bundel zijn allen verbonden aan de Faculteit C&R, cluster Rechtswetenschappen.

Inhoudsopgave

Inleiding

I. Het meta-juridisch perspectief

1 De netwerkstaat en het recht – Prof. dr. H.C.G. Spoormans

1.1 Inleiding / 17

1.2 Manuel Castells / 20

1.3 Een constitutioneel probleem

1.4 Conclusie

II. Het internationaal en Europeesrechtelijk perspectief

2 Het beroep van Frankrijk op de plicht tot collectieve bijstand in de oorlog tegen het internationale terrorisme – Prof. dr. J.W. Sap

2.1 Inleiding

2.2 De Europese handhaving van de internationale rechtsorde

2.3 De kosmopolitische benadering van Frankrijk

2.4 Het spreken van oorlog

2.5 Legitieme zelfverdediging

2.6 Flexibele coördinatie

2.7 Bombarderen in Syrië

2.8 De kansen voor Responsibility to Protect

2.9 Conclusie

3 Ruimte voor de individuele burger in een Europese netwerksamenleving? – Mr. dr. W.M. Guns

3.1 Inleiding

3.2 Het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij de EU

3.3 Betrokkenheid van belangenorganisaties bij burgerinitiatief

3.4 Kosten van het voeren van een burgerinitiatiefcampagne

3.5 Kennis van het EU-recht als obstakel

3.6 Conclusie

4 Judges in a Network Society – The European Court of Human Rights and Transnational Judicial Dialogue – Prof. dr. C.M. Zoethout

4.1 Introduction

4.2 Transnational judicial dialogue: a multilevel concept

4.3 Transnational judicial dialogue in the Court’s interpretation of Article 3 ECHR

4.4 Purpose and justification of (transnational) judicial dialogue

4.5 Concluding remarks

III. Het staats- en bestuursrechtelijk perspectief

5 Burgemeestersbenoemingen in Heerlen midden 19e eeuw – Dr. mr. B.D. van der Velden

5.1 Inleiding

5.2 Heerlen rond 1870

5.3 De benoeming van de burgemeester van Heerlen in 1866

5.4 De benoeming van de burgemeester van Heerlen in 1869

5.5 Afronding

6 Citizenship in the Network-Society – N.M. van Oosterzee, LL.M.

6.1 Introduction

6.2 The network-society

6.3 Historical development of citizenship / 102

6.4 Dimensions of citizenship

6.5 Status

6.6 Identity

6.7 Action

6.8 The citizen in the network-society: the dimensions applied

6.9 Final remarks

6.10 Bibliography

7 Is de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bestuursrechter gewaarborgd in een netwerk- samenleving? – Mr. B. Kaya, LL.M.

7.1 Inleiding

7.2 Toepassingsbereik artikel 6 lid 1 EVRM

7.3 Onpartijdigheid of onaf hankelijkheid?

7.4 Onpartijdigheid: subjectief of objectief?

7.5 Conclusie

8 De regulering van ‘bestaand gebruik’ in het beheerplan voor Natura 2000-gebieden: uitzondering of regel? – Mr. dr. S.D.P. Kole

8.1 Inleiding

8.2 Wettelijk kader

8.3 ‘Bestaand gebruik’ in de huidige beheerplannen

8.4 Conclusie

9 Kanttekeningen bij het leerstuk van de interne compensatie revisited – Mr. P.A. Flutsch

9.1 Inleiding

9.2 Begripsomschrijving

9.3 Rechtspraak met betrekking tot interne compensatie vóór invoering van de Awb

9.4 Interne compensatie en de Awb

9.5 Doorwerking van interne compensatie naar de fiscale boete

9.6 Interne compensatie en invordering

9.7 Conclusies

IV. Het privaatrechtelijk perspectief

10 Hoe eigendomsvoorbehoud met derdenwerking tot rechtsonzekerheid leidt – Mr. dr. A.H. Lamers

10.1 Inleiding

10.2 De casus

10.3 Consignatieovereenkomst met eigendomsvoorbehoud

10.4 De conclusie strekt tot verwerping van het beroep

10.5 De Hoge Raad casseert

10.6 De casus geplaatst in het leerstuk samenhangende rechtsverhoudingen

11 Governing banks in Europe – M.D.H. Nelemans, LL.M. / 187

11.1 Introduction

11.2 The core issues: failing risk management, moral hazard, ‘too big to fail’ and financial fragility

11.3 Soft law and the governance of banks

11.4 The standards of the Basel Committee on Banking Supervision

11.5 The creation of the Banking Union and implementation of Basel III

11.6 Legitimacy and transparency of European financial regulation

11.7 Conclusion

12 De klassieke paritas creditorum beschermd door een modern binair netwerksysteem – Mr. M.J. Noteboom

12.1 Inleiding

12.2 De paritas creditorum: gelijke behandeling van schuldeisers bij de verdeling

12.3 Het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers: gelijke behandeling van schuldeisers vanaf het moment van faillietverklaring

12.4 Actio pauliana: gelijke behandeling van schuldeisers in de schemerperiode voor faillissement

12.5 Ondermijning van de regels door antedateren

12.6 Blockchaintechnologie

12.7 Blockchaintechnologie als oplossing

12.8 Resumerend

13 De klachtplicht en extinctieve verjaring als concurrenten – Prof. mr. M.M. van Rossum en mr. L. Spronck

13.1 Ten geleide

13.2 Inleiding

13.3 Hoe de klachtplicht oprukt in zijn toepassingsgebied

13.4 Wenselijkheid

13.5 Hoe nu verder?

€ 22,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511569

Rechtsgebied: Recht algemeen

Redactie: mr. dr. A.H. Lamers, prof. dr. C.M. Zoethout

Aantal pagina's: 224

Verschijningsdatum: 20 december 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina