Barmhartigheid in het burgerlijk recht

Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid

Beschrijving

De twee preadviseurs laten in dit preadvies hun licht schijnen over het thema ‘barmhartigheid in het burgerlijk recht’ en passen dit vervolgens toe op de bestrijding van armoede, schulden en verhaal binnen het privaatrecht en, ter preventie daarvan, de grenzen aan kredietverlening tussen particulieren onderling en aan kredietverlening aan consumenten en ‘kleine ondernemers’. Het preadvies sluiten zij af met conclusies en aanbevelingen.

Inhoudsopgave

Tot hier en niet verder – Prof. mr. J.W.A. Biemans en prof. mr. A.G. Castermans

Afkortingenlijst

Deel I Barmhartigheid

1 Barmhartigheid en privaatrecht – Prof. mr. J.W.A. Biemans en prof. mr. A.G. Castermans

1.1 Barmhartigheid in de Bijbel

1.2 Barmhartigheid en de wet

1.3 Vertaling van barmhartigheid naar het privaatrecht

1.4 Opzet en verantwoording

Deel II Grenzen aan kredietverlening

2 De zachtmoedige uitlener: geldlening tussen particulieren onderling – Prof. mr. J.W.A. Biemans

2.1 Inleiding

2.2 Daadwerkelijke verstrekking of op schrift

2.3 Geen rente (tenzij op schrift) vs. woekerrente

2.4 Op de grens met schenking; terugbetaling ‘wanneer daartoe in staat’

2.5 Overdracht en verboden bedingen

2.6 Problemen met opeisbaarheid

2.7 Langs de notaris; zekerheidsrechten en/of executoriale titel

3 Bergen van regelgeving en rechtspraak: kredietverstrekking aan consumenten – Prof. mr. J.W.A. Biemans

3.1 Inleiding

3.2 Ontwikkelingen

3.3 Thematisch

4 ‘Between a rock and a hard place’: (het gezin van) de ‘kleine ondernemer’ – Prof. mr. J.W.A. Biemans

4.1 Inleiding

4.2 Tussen grote onderneming en consument

4.3 Verstrekken van zekerheidsrechten op goederen van de onderneming

4.4 Bescherming van (de woning van) het gezin

Deel III Behoud van bestaanszekerheid / 127

5 Bestaanszekerheid – Prof. mr. A.G. Castermans

5.1 Geen kwestie van verdelende rechtvaardigheid

5.2 Recht op behoorlijke levensstandaard en vrijwaring armoede

5.3 Armoede en armoedebestrijding

5.4 De zwarte madonna: verbod van onderscheid

5.5 Het brood van de bisschop: armoede als rechtvaardigingsgrond

6 De armlastige schuldenaar – Prof. mr. A.G. Castermans

6.1 Inleiding

6.2 Consumentenrecht; the law of the poor?

6.3 Zorgplicht van financiële instelling

6.4 Nakoming, misbruik van bevoegdheid en terme de grâce

6.5 Overmacht

6.6 Matigingsbevoegdheid: art. 6:109 BW

6.7 Uitgestelde opeisbaarheid

7 Beslagverboden – Prof. mr. A.G. Castermans

7.1 Inleiding

7.2 Beslagverboden

7.3 Beslagvrije voet

7.4 Bankbeslag

7.5 Afronding

 

Tot hier en verder – Prof. mr. J.W.A. Biemans en prof. mr. A.G. Castermans

1 Barmhartigheid

2 Barmhartigheid in het privaatrecht

3 Autonomie en eigendom

4 Uitgestelde opeisbaarheid als privaatrechtelijk beginsel en neerslag van barmhartigheid

5 De particuliere kredietgever

6 De professionele kredietnemer: de MKB’er en zijn gezin

7 De consument-kredietnemer

8 De armlastige schuldenaar

9 De verhouding tussen kredietvergoeding en kredietverlening

10 Bankbeslag

11 Implementatie van Europese regels en Nederlandse zorgplicht

12 De barmhartige overheid

€ 37,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511538

Rechtsgebied: Privaatrecht

Serie: Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht

Auteur: prof. mr. J.W.A. Biemans, prof. mr. A.G. Castermans

Aantal pagina's: 196

Verschijningsdatum: 16 november 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina