Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR)

NTHR heeft als onderwerp het (grensoverschrijdend) handelsrecht dat van invloed is op de Nederlandse rechtssfeer.
Meer informatie

Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht

Sinaasappelen die rot aankomen op de plaats van bestemming; lederen handschoenen die beschimmeld blijken; tabak die waardeloos is geworden maar ook een lekkende container en een gat in de romp van een schip. Sprekende voorbeelden van casus waarbij mogelijkerwijs een eigen gebrek de schade heeft veroorzaakt.

 

De uitleg van het leerstuk eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht staat centraal in dit boek. Een belangrijk onderwerp dat aan bod komt, is hoe eigen gebrek wordt uitgelegd en vastgesteld in het transportverzekeringsrecht. Wat zijn de criteria die men hanteert om te bepalen of de ontstane schade haar oorzaak vindt in een eigen gebrek van de verzekerde zaak?

Welke criteria worden gebruikt om te bepalen of een oorzaak is te herleiden tot een eigen gebrek van het vervoermiddel?

Welke rol spelen algemene beginselen als het onzekerheidsvereiste en causaliteit bij de uitleg van eigen gebrek?

Deze algemene beginselen bepalen in grote mate het perspectief van waaruit de uitleg van het leerstuk eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht kan worden beschouwd.

Zij nemen een prominente plaats in dit boek in.

 

Gezien de nauwe verbondenheid met het transportverzekeringsrecht komt ook eigen gebrek in het vervoerrecht aan bod.

mr. drs. H.M.B. Brouwer
Meer informatie € 44,50

De zorgplicht van de assurantietussenpersoon

Arrestenbundel

Dit boek bevat dertig samenvattingen van rechterlijke uitspraken waarin de zorgplicht van de assurantietussenpersoon centraal staat. De feiten van iedere uitspraak worden besproken, alsmede de relevante overwegingen van de rechterlijke instantie of geschillencommissie

die over de feiten moest oordelen. Iedere samenvatting eindigt met een slotsom, waarin de betekenis van de rechterlijke uitspraak voor de zorgplicht van de assurantietussenpersoon wordt omschreven.

Kees Engel, Jessica Roos
Meer informatie € 20,60

De gesubrogeerde verzekeraar in het schadeverzekeringsrecht

Dit proefschrift gaat over de rechtspositie van de gesubrogeerde verzekeraar in het Nederlandse schadeverzekeringsrecht. De centrale vraag is in hoeverre de hiervoor bedoelde rechtspositie van de schadeverzekeraar (na subrogatie) afwijkt van de rechtspositie van de verzekerde (voor subrogatie).

mr. P. van Zwieten
Meer informatie € 55,60

De zorgverzekering

Op vrijdag 15 maart 2013 vond het multidisciplinaire symposium ‘De Zorgverzekering’ plaats. Het symposium werd georganiseerd door het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS). Medewerking aan het symposium werd verleend door de Master Verzekeringskunde van UvA Amsterdam Business School, de Open Universiteit en het Eggens Instituut voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Universiteit van Amsterdam.

Meer informatie € 28,60

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina