Expertise en Recht (E&R)

Richt zich op de rol die deskundigen spelen bij het onderzoek en bewijs van feiten in het recht.

Expertise & Recht (EeR) is het enige Nederlandstalige interdisciplinaire tijdschrift dat een brug slaat tussen het recht in wetgeving, rechtspleging en doctrine aan de ene kant en het functioneren van een steeds groeiend aantal (forensische) vakgebieden in algemene zin.

 

Rechters en advocaten krijgen steeds vaker te maken met technisch bewijs waar ze een oordeel over moeten vormen. Het blijkt echter niet eenvoudig de onderzoeksrapporten, die technisch en wetenschappelijk van aard zijn, kritisch te beoordelen. In EeR wordt getracht, door het verschaffen van kennis en inzicht, deze problematiek te verhelderen en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan een oplossing.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: geldigheid van technisch en wetenschappelijk bewijs, kwaliteitsbewaking, de rol van expertise in de rechtsgang, presentatie van deskundigen, Bayesiaanse statistiek, wijze van redeneren (deductief/inductief) en interpretatie DNA-rapportage.

 

Vaste rubrieken: redactioneel, wetenschappelijke artikelen, praktijkartikelen, jurisprudentie (civiel recht en strafrecht) en signalementen.

 

EeR bestrijkt zowel het civiele recht, het strafrecht als het bestuursrecht.

 

Er verschijnen zes nummers per jaar.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1875-4155

Archief

Jaargang: Editie:

Prijzen

Tijdschrift online 1-5 werknemers:€ 459,20Bestellen
Prijs jaarabonnement (print):€ 259,50Bestellen
Print + online, 1-5 werknemers:€ 631,02Bestellen
Print + online, 6-20 werknemers:€ 846,40Bestellen
Tijdschrift online 6-20 werknemers:€ 671,43Bestellen

Voor meer dan 20 werknemers, neem contact met ons op. Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1875-4155

Redactie

Mr. D.J.C. Aben

Advocaat-Generaal Hoge Raad der Nederlanden

 

Mw. mr. dr. R.H. de Bock

Advocaat-Generaal Hoge Raad der Nederlanden

 

Prof. dr. A.P.A. Broeders

Criminalistiek Universiteit Maastricht en Universiteit Leiden

 

Mw mr. dr. M.J. Dubelaar

UD Straf(proces)recht Universiteit Leiden


Prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst

Forensisch arts bij NFI en GGD IJsselland, raadsheer plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar forensische geneeskunde Universiteit Maastricht

 

Prof. dr.dr. R.W.M. Giard

Jurist en arts, emeritus hoogleraar methodologie en aansprakelijkheid, Erasmus School of Law, EUR Rotterdam.

 

Mr. G.C. Haverkate

Directeur Wetenschappelijk bureau Openbaar Ministerie

 

mr. dr. J. Hielkema

Raadsheer Hof Leeuwarden, medewerker Universiteit Goningen

 

Prof. dr. J.W. Hummelen

Bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie Rijksuniversiteit Groningen


Prof. dr. Harald Merckelbach

Hoogleraar rechtspsychologie, Universiteit Maastricht

 

Redactiesecretaris

 

Redactiesecretaris van Expertise en Recht is mevrouw C.Y.M. Helmer

expertiseer@gmail.com 

 

 

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1875-4155

Inkijkexemplaar

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1875-4155

Voor auteurs

Wilt u artikelen voor het tijdschrift Expertise en Recht aanleveren conform de auteursinstructie?

 

Voor informatie over auteursrecht op artikelen zie 'Auteursrechten en exploitatie'

 

Redactiesecretaris van Expertise en Recht is mevrouw C.Y.M. Helmer, expertiseer@gmail.com.         

 

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1875-4155

Open Access

Expertise en Recht 2017 nr. 3:

 
Ervaringen met en opvattingen van bestuursrechters over de inzet van medisch deskundigen in Arbeidsongeschiktheidsgeschillen - Jim Faas, Ton Schellart, Eric van der Jagt, Frans Slebus, Arno Akkermans, Willem BouwensExpertise en Recht 2016 nr. 6:

 

Bijlage bij ‘Rechters en deskundigen: welke geheimen geven procesdossiers prijs?’ - Mr. W.A. Faas, dr. A.J.M. Schellart, prof. mr. A.J. Akkermans, prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens

 


Expertise en Recht 2015 nr. 5:

 

'Functionele diagnostiek in plaats van een advies aangaande toerekeningsvatbaarheid' - Prof. dr. J.W.Hummelen en mr. D.J.C. Aben

In dit artikel wordt in kort bestek de kritiek op het begrip ‘toerekeningsvatbaarheid’ geïnventariseerd. Daarna wordt een alternatief voor dit begrip voorgesteld: de functionele diagnostiek. Lees dit artikel

 

Reacties op dit artikel:

Lees de reactie van mr. Y.A.J.M. van Kuijck

Lees de reactie van prof. dr. G. Meynen en prof. mr. T. Kooijmans

Lees de reactie van mr. W.A.F. Damen en mr. E.M.M. Engbers

 

Expertise en Recht 2014 nr. 3:


Bijlage bij 'De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010', Exptertise en Recht 2014, afl. 3

W.A. Faas, A.J.M. Schellart, A.J. Akkermans en W.H.A.C.M. Bouwens

 

 

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1875-4155

Zoeken binnen dit tijdschrift

U kunt hier zoeken in alle tijdschriften

Er zijn geen pagina's gevonden voor deze zoekopdracht.
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina