Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR)

NTHR heeft als onderwerp het (grensoverschrijdend) handelsrecht dat van invloed is op de Nederlandse rechtssfeer.

Het tijdschrift heeft als onderwerp het (grensoverschrijdend) handelsrecht dat van invloed is op de Nederlandse rechtssfeer.

 

Centraal staan: vervoersrecht, verzekeringsrecht, betalingsverkeer/ zekerhedenrecht, handelskoop, e-commerce, waardepapierenrecht, hulp- en tussenpersonenrecht, IPR en rechtsmacht, geschillenbeslechting in het handelsrecht, internationaal contracteren, Europese ontwikkelingen in het handelsrecht en toezicht op financiële dienstverlening.

 

Vaste onderdelen: wetenschappelijke artikelen en praktijkgerichte artikelen, boekbesprekingen en de rubriek 'Commercialia' met themagerichte actuele ontwikkelingen.

 

De wetenschappelijke artikelen zijn peer-reviewed en voldoen daarmee aan de eisen voor een wetenschappelijke publicatie.

 

Jaarlijks wordt het NTHR-Symposium georganiseerd dat tegen aanzienlijke korting toegankelijk is voor abonnees.

 

Per jaar verschijnen er zes nummers.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1572-7807

Archief

Jaargang: Editie:

Prijzen

Tijdschrift online 1-5 werknemers:€ 459,20Bestellen
Prijs jaarabonnement (print):€ 259,50Bestellen
Print + online, 1-5 werknemers:€ 631,02Bestellen
Print + online, 6-20 werknemers:€ 846,40Bestellen
Tijdschrift online 6-20 werknemers:€ 671,43Bestellen

Voor meer dan 20 werknemers, neem contact met ons op. Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1572-7807

Redactie

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse (hoofdredacteur), hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit en houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar/directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS)/opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School/universitair hoofddocent privaatrecht UvA/rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Utrecht/lid Geschillencommissie Kifid (verzekeringskamer)

 

Mr. H. Boonk, Boonk van Leeuwen advocaten

 

Prof. dr. M.A. Clarke, hoogleraar handelsrecht St. John’s College,Universteit van Cambridge

 

Mw. mr. dr. A.L.H. Ernes, universitair hoofddocent OUNL/raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Maastricht

 

Prof. dr. H. Heiss, Ordinarius für Privatrecht, Rechtsvergleichung  und Internationales Privatrecht Universität Zürich en voorzitter projectgroep ‘Restatement of European Insurance Contract Law’

 

Prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen, hoogleraar handelsrecht UU/Van den Herik & Verhulst Advocaten N.V

 

Mw. mr. S.A. Kruisinga, universitair hoofddocent handelsrecht UU

 

Mr. M.A.W. van Maanen, Van Traa advocaten

 

Mr. ing. N.J. Margetson, Margetson Law/UvA

 

Prof. dr. B. Piltz, hoogleraar internationaal handelsrecht Universiteit Bielefeld/Ahlers & Vogel Rechtsanwälte PartG mbB

 

Prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar privaatrecht OUNL, bijzonder hoogleraar Europees consumentenrecht UM, Hoogeleraar Verzekeringsrecht, UvA, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem

 

Prof. mr. F.G.M. Smeele, hoogleraar commercial law EUR/Van Traa advocaten

 

Mw. mr. N. Vloemans, Ploum Advocaten

 

Mw. mr. J.E. van der Werff (redactiesecretaris), Hoge Raad

 

Prof. mr. J.B. Wezeman, hoogleraar handelsrecht en ondernemingsrecht RUG/Van Mens & Wisselink advocaten

 

Prof. mr.  R.M. Wibier, hoogleraar Privaatrecht UvT/Advocaat en of counsel LEXENCE N.V.

 

Prof. dr. R. De Wit, hoogleraar handelsrecht VU Brussel/Van Doosselaere Advocaten Antwerpen

 

De redactie wordt ondersteund door medewerkers met veel ervaring op hun vakgebied die hun expertise per specifiek gebied inbrengen.

 

Redactiesecretaris

Mw. mr. J.E. van der Werff

j.vanderwerff@hogeraad.nlAbonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1572-7807

Inkijkexemplaar

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1572-7807

Voor auteurs

 

Auteurs wordt verzocht om contact op te nemen met redactiesecretaris mevrouw mr. J.E. van der Werff (j.vanderwerff@hogeraad.nl) indien zij van plan zijn een bijdrage aan te leveren.

 

Wilt u artikelen voor NTHR aanleveren conform de auteursinstructie?

 

Voor informatie over auteursrecht op artikelen zie 'Auteursrechten en exploitatie'

 

Beoordelingsprocedure kopij

NTHR is een A-tijdschrift. Alle kopij wordt beoordeeld door minimaal twee redactieleden die expert zijn op het onderwerp van de aangeleverde bijdrage. In voorkomende gevallen wordt een referent benaderd om deel uit te maken van het reviewteam. In de reviewprocedure wordt vastgesteld of de aangeleverde bijdrage voldoet aan de criteria voor een wetenschappelijke bijdrage op A-niveau. Indien dit niet het geval is, wordt vervolgens vastgesteld of de bijdrage mogelijk als praktijkbijdrage kan worden geplaatst. is dat laatste ook niet het geval, dan wordt de aangeleverde bijdrage afgewezen.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1572-7807

Symposia

Verzekering en de Handel

 Op vrijdag 6 april 2018 rganiseerde het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht het NTHR-Symposium 2018 'Verzekering en de Handel'.

In samenwerking met Amsterdam Centre of Insurance Studies (ACIS)

 

De presentaties:

Juridische aspecten van co-assurantie: to follow-clausule, horizontale en verticale co-assurantie Mw. mr. J.I. Roos, promovenda UvA en verbonden aan ACIS
Verzekering ten behoeve van een derde Dr. A.H. Lamers, juridisch adviseur te Oldenzaal en onderzoeker privaatrecht aan de OU
De kredietverzekering Mw. mr. N. Vloemans, advocaat bij Ploum Lodder Princen advocaten te Rotterdam
Warranties en conditions in het Engelse verzekeringsrecht Mr. dr. ing. N.J. Margetson, advocaat te Rotterdam bij Margetson Van ’t Zelfde & Co en
verbonden aan ACIS
Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht Mw. dr. H.M.B. Brouwer, secretaris Geschillencommissie Kifid en verbonden aan ACIS
Juridische aspecten van schadevaststelling bij handelsverzekeringen Prof. dr. Ph.H.J.G. van Huizen, hoogleraar handelsrecht UU, advocaat bij Van Huizen Law
te Rotterdam en verbonden aan ACIS
Uitleg van verzekeringsvoorwaarden van handelsverzekeringen Prof. dr. J.G.J. Rinkes, o.a. hoogleraar privaatrecht OU, hoogleraar Europees
en vergelijkend verzekeringsrecht UvA en verbonden aan ACIS
Fraude bij de vaststelling van de uitkering van een handelsverzekering Prof. dr. M.L. Hendrikse, o.a. hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht OU tevens houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar, vicevoorzitter Geschillencommissie Kifid en directeur ACIS

 NTHR-Symposium 2017 '25 jaar nieuw vermogensrecht én 25 jaar Weens Koopverdrag in Nederland'


Op vrijdag 12 mei 2017 organiseerde het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht het NTHR-Symposium 2017 '25 jaar nieuw vermogensrecht én 25 jaar Weens Koopverdrag in Nederland'


Hieronder de door de sprekers gehouden presentaties:


NTHR-Symposium 2016 'Ontwikkelingen in het vervoerrecht'

Presentaties:

 

 

NTHR-Symposium 2014 'Elektronisch handelsrecht'

 

Op 11 april 2014 organiseerde het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht het NTHR-Symposium 2014 'Elektronisch handelsrecht'. Tijdens dit symposium werd onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: oneerlijke handelspraktijken en privacy; presentatie van de TransFollow app, de nieuwe elektronische vrachtbrief voor het wegvervoer; elektronisch verzekeringsrecht: elektronische polis en elektronische mededelingen van en aan een verzekeraar; en is het nieuwe, digitale betalingsinstrument, The Bank Payment Obligation (BPO), de toekomst van de internationale handel?

 

Hieronder de door de sprekers gehouden presentaties:

 

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1572-7807

Zoeken binnen dit tijdschrift

U kunt hier zoeken in alle tijdschriften

Er zijn geen pagina's gevonden voor deze zoekopdracht.
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina