Privacy & Informatie (P&I)

Privacy & Informatie (P&I) is volledig gewijd aan alle aspecten van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Bedrijven, instellingen en overheidsorganen die persoonsgegevens beheren, hebben te maken met diverse wetten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet AVG en sectorspecifieke regelgeving schrijven voor wat mag en wat moet als men persoonsgegevens beheert. Zo geldt er een zorgvuldigheidsplicht, een informatieplicht en een beveiligingsplicht. En er is een plicht om een inbreuk op de informatiebeveiliging (een ‘datalek’) te melden aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene. Met de toegenomen technologische mogelijkheden vraagt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer om voortdurende alertheid. Zeker nu er zeer hoge boetes kunnen worden opgelegd.

 

P&I is het oudste tijdschrift op dit terrein. Het bestaat sinds 1998 en het neemt een onafhankelijke positie in. Voor het groeiende aantal privacydeskundigen en voor iedereen die met dit onderwerp te maken heeft, is dit tijdschrift een actuele en onmisbare bron van informatie. Naast verdiepende en wetenschappelijke artikelen besteedt P&I aandacht aan actuele ontwikkelingen rond privacy en bescherming van persoonsgegevens op alle maatschappelijke terreinen zoals bedrijfsleven, overheid, gezondheidszorg, arbeid, politie en justitie.

Het blad staat onder leiding van een zeer deskundige redactie bestaande uit juristen en experts op het terrein van informatietechnologie.

 

Onderwerpen: privacy en gegevensbescherming, de relatie tussen wetgeving en ICT, open data, de rol van de verwerker, de aansprakelijkheid en het verzekeren van privacyrisico’s, de toepassing van nieuwe technologieën en hulpmiddelen, zoals apps, biometrie, blockchain, de cloud en outsourcing.

 

Rubrieken: redactioneel, verdiepende artikelen, wetenschappelijke artikelen, uitgelicht, boekbesprekingen, een uitgebreid overzicht van Nederlandse actualiteiten op alle rechtsgebieden. De Belgische actualiteiten worden samengesteld onder redactie van medewerkers van de Katholieke Universiteit Leuven en in elk nummer is een agenda van congressen, cursussen en evenementen op het vakgebied opgenomen.

 

Privacy & Informatie verschijnt zes keer per jaar.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1388-0241

Prijzen

Prijs jaarabonnement (print):€ 216,77Bestellen
Online licentieprijs incl. eerste gebruiker:€ 265,60Bestellen
Online per extra gebruiker:€ 44,77Bestellen
Combinatie tijdschrift (print) + online incl. eerste gebruiker:€ 314,60Bestellen
Combinatie print + online per extra gebruiker:€ 44,77Bestellen

Voor meer dan 20 werknemers, neem contact met ons op. Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1388-0241

Redactie

mr. dr. J. Nouwt (hoofdredacteur), adviseur gezondheidsrecht KNMG

 

mr. W. Andelbeek, stafjurist/privacyfunctionaris politie Zeeland-West-Brabant

 

mr. C. Ebbers (redactiesecretaris), privacy jurist Ebbers Juridisch Advies; Privasee

 

dr. J.V.J. van Hoboken, onderzoeker Instituut voor Informatierecht, UvA; NYU School of Law, Information Law Institute


J. Jansen MSc, research engineer bij SIDN Labs

mr. G.W.T.J. Michels EMIM (michelsprivacy.nl)

mr. dr. E.P.M. Thole, partner bij Van Doorne N.V. 

 

mr. dr. H.H. de Vries,  partner bij Kennedy Van Der Laan 

 

mr. drs. N.M. Wisman, advocaat bij NWLS

 

mr. N. Wolters Ruckert, advocaat bij Kennedy Van der Laan

 

Redactie 'Actualiteiten uit België'

Y.S. Van Der Sype, onderzoeker KU Leuven Centre for IT & IP Law – iMinds (coördinator en editing Actualiteiten België)

L. Naudts, LL.M., P.-J. Ombelet, LL.M., Y.S. Van Der Sype, LL.M., N. Van de Velde, LL.M. en V. Verdoodt, LL.M., onderzoekers KU Leuven Centre for IT & IP Law – iMinds

dr. D. De Bot, vrij wetenschappeljk medewerker Center for Law, Science, Technology & Society Studies, VUB

mr. B. Bruyndonckx, LL.M., advocaat aan de balie te Brussel

 

Redactieraad

prof. mr. J.M.A. Berkvens (RUN)

drs. A.J. Biesheuvel RA RE (Duthler Associates)

mr. dr. A.W. Duthler (Duthler Associates)

prof. mr. H. Franken (UL)

mr. H. Gardeniers (Net2-Legal Consultants: Tilburg Institute for Law, Technology, and Society, UvT)

dr. J. Holvast (Holvast en Partner)

prof. mr. J.J.C. Kabel (UvA)
mw. mr. dr. E. Kindt LL.M. (eLaw Universiteit Leiden en CITIP KU Leuven-Balie Brussel)

drs. K.C. Sommer ( INHolland, School of Technology, Informatics, Haarlem)

 

 

Redactiesecretariaat

Mw. mr. Corrie Ebbers

Postbus 1015

4801 BA Breda

ebbers@privacyadvies.nl

 


 

 

 

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1388-0241

Inkijkexemplaar

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1388-0241

Voor auteurs

Wilt u artikelen voor het tijdschrift Privacy & Informatie aanleveren conform de auteursinstructie?

 

De redactie van P&I vindt het van belang dat (een deel van) het tijdschrift als 'wetenschappelijk' herkenbaar is. Derhalve heeft zij besloten om artikelen die daarvoor in aanmerking komen in het tijdschrift te publiceren als 'Wetenschappelijk artikel'. Dergelijke artikelen dienen te voldoen aan de eisen van originaliteit, diepgang en grondigheid. Om als 'Wetenschappelijke artikel' in P&I gepubliceerd te kunnen worden gelden een aantal beoordelingscriteria.  

 

Voor informatie over auteursrecht op artikelen zie 'Auteursrechten en exploitatie'

 

Redactiesecretaris van Privacy & Informatie is mw. mr. Corrie Ebbers (ebbers@privacyadvies.nl).

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1388-0241

Agenda

 September


Oktober

November

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1388-0241

Zoeken binnen dit tijdschrift

U kunt hier zoeken in alle tijdschriften

Er zijn geen pagina's gevonden voor deze zoekopdracht.
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina