NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie

Het NTKR richt zich op het recht van de kerkgenootschappen in Nederland en daarmee samenhangend op het raakvlak van kerkrecht en burgerlijk privaat- en publiekrecht.

NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie, is een initiatief van enkele civiel en kerkjuristen van Nederlandse universiteiten. Het NTKR is een wetenschappelijk tijdschrift. De artikelen zijn peer reviewed. Het tijdschrift voldoet daarmee aan de gevraagde academische standaard.

Het NTKR richt zich met name op het recht van de kerkgenootschappen in Nederland en daarmee samenhangend op het raakvlak van kerkrecht en burgerlijk privaat- en publiekrecht. In bredere zin richt het NTKR zich op het religieus recht mede in relatie tot het burgerlijk recht. Het NTKR voorziet daarmee in een eigen forum op deze rechtsgebieden. Op deze wijze levert het NTKR een bijdrage aan de reflectie en het gesprek aangaande de positie van de kerkgenootschappen en religieuze gemeenschappen binnen de Nederlandse samenleving.

Dit krijgt gestalte door:

1 - het publiceren van bijdragen over de godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat in Nederland, zowel vanuit het perspectief van het Nederlands recht als vanuit het perspectief van de eigen rechtsordes van de kerkgenootschappen;

2 - het publiceren van bijdragen inzake de verhouding van Nederlands recht en kerkrecht (en vice versa), zowel in beschouwingen van algemene aard als door studies ten aanzien van specifieke kwesties;

3 - het publiceren van bijdragen inzake de oecumenische, interreligieuze en maatschappelijke dialoog vanuit de invalshoek van het religieus recht en de rechtswetenschap;

4 - het publiceren van besprekingen van boeken op het gebied van de verhouding van kerk en staat, de verhouding van burgerlijk recht en kerkrecht en van het kerkrecht zelf;

5 - het publiceren van annotaties op rechtspraak die de kerkgenootschappen in Nederland aangaan.

 

NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie is een open access tijdschrift. Online kunt u de artikelen gratis raadplegen. Er verschijnen twee nummers per jaar. Indien u bij verschijnen een papieren exemplaar wenst te ontvangen bedragen de kosten € 29,50 per jaar. Voor zending naar het buitenland geldt een toeslag van € 15.

 

Het NTKR wordt met ingang van 2016 uitgegeven door Uitgeverij Paris. 

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 2468-4767

Archief

Jaargang: Editie:

Prijzen

Online only:€ 0,00Bestellen
Prijs jaarabonnement (print):€ 29,50Bestellen
Prijs jaarabonnement (print) - buitenland:€ 44,50Bestellen

Voor meer dan 20 werknemers, neem contact met ons op. Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 2468-4767

Redactie

Dr. C. van den Broeke (hoofdredacteur)
Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit, Amsterdam

 

Prof. mr. J.J. Hallebeek
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit, Amsterdam

Prof. dr. L.J. Koffeman
Emeritus, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam

Mr. dr. A.P.H. Meijers
Faculteit Katholieke Theologie (Utrecht), Universiteit van Tilburg

Dr. A.J. Overbeeke
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit, Amsterdam en Universiteit Antwerpen

Prof. mr. T.J. van der Ploeg (hoofdredacteur)

Emeritus, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit, Amsterdam


Redactiesecretiaat:

secretariaat@ntkr.nl


Redactieraad

Dr. L.F.M. Besselink
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam

Dr. O.G.M. Boelens lic. iur. can.
Faculteit Katholieke Theologie (Utrecht), Universiteit van Tilburg


Mevrouw dr. mr. H. Evers
Theologische Faculteit, Leuven, Predikant te Zwolle

 

Dr mr. K.W. de Jong

Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam-Groningen


Mr. drs. T. van Kooten
Advocaat te Utrecht; Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit, Amsterdam

Mevrouw mr. drs. M.L. Molenaar
Advocaat te Noord-Scharwoude

Mr dr. F.T. Oldenhuis
Faculteit Rechtsgeleerdheid / Faculteit Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen

Mr. dr. P.T. Pel
Advocaat te Hattem

 

Ing. R. Quadir MA

Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam


Mr. P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Afdeling Staats- en Bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. G. van der Schyff
Faculteit Rechtswetenschappen, Universiteit van Tilburg

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 2468-4767

Inkijkexemplaar

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 2468-4767

Voor auteurs

Artikelen kunnen via de mail (secretatriaat@ntkr.nl) aan het NTKR worden aangeboden. Een aangeboden artikel wordt anoniem door twee deskundigen beoordeeld. Op basis van de opmerkingen besluit de hoofdredactie of het artikel voor plaatsing in aanmerking komt. De hoofdredactie kan ook verzoeken om het artikel op bepaalde punten bij te stellen. De redactie streeft ernaar dat de artikelen binnen drie maanden worden beoordeeld.

 

Voor informatie over auteursrecht op artikelen zie 'Auteursrechten en exploitatie'

 

Auteursinstructie NTKR

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 2468-4767

Zoeken binnen dit tijdschrift

U kunt hier zoeken in alle tijdschriften

Er zijn geen pagina's gevonden voor deze zoekopdracht.
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina