Tijdschrift Vervoer & Recht (TVR)

Juridische ontwikkelingen binnen vervoersrecht.

Onderwerp: de ontwikkelingen op het gebied van transportverdragen en bijbehorend nationaal vervoerrecht, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk.

 

Praktijkgebieden: zeevaart, binnenvaart, wegvervoer, spoorvervoer, luchtvervoer, personenvervoer, gecombineerd vervoer, postvervoer, expeditie, transportverzekering, aanvaring en ladingschade.

 

Vaste onderdelen: wetenschappelijke artikelen, praktijkartikelen, rubriek beleid en regelgeving (waaronder een Belgisch deel), jurisprudentie, boekbesprekingen, literatuursignaleringen en congressignaleringen.

 

TVR is het enige Nederlandstalige gespecialiseerde tijdschrift op het gebied van vervoersrecht. De redactie bestaat voor de helft uit Nederlandse leden en voor de helft uit Belgische leden. De ontwikkelingen in beide jurisdicties worden gevolgd en beschreven.

TVR is verdiepend en actueel en is bestemd voor advocaten, transportverzekeringsjuristen, bedrijfsjuristen en leden van de rechterlijke macht.

 

De wetenschappelijke artikelen zijn peer-reviewed en voldoen daarmee aan de eisen voor een wetenschappelijke publicatie.

 

Per jaar verschijnen er zes nummers.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1383-8849

Archief

Jaargang: Editie:
 
 
 
 
 

Prijzen

Tijdschrift online 1-5 werknemers:€ 459,20Bestellen
Prijs jaarabonnement (print):€ 259,50Bestellen
Print + online, 1-5 werknemers:€ 631,02Bestellen
Print + online, 6-20 werknemers:€ 846,40Bestellen
Tijdschrift online 6-20 werknemers:€ 671,43Bestellen

Voor meer dan 20 werknemers, neem contact met ons op. Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1383-8849

Redactie

Mr. dr. E.H.P. Brans, Pels Rijcken & Droogleever

Prof. mr.drs. M.L. Hendrikse, hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit en houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar/directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) 

 

Prof. dr. E. van Hooydonk, Advocatenkantoor Van Hooydonk

 

Prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen, Van Huizen Law en hoogleraar Handelsrecht Universiteit Utrecht

 

Mw. mr. I. Koning, Universitair docent Universiteit Utrecht

 

Mr. P. Rubens, Marcor & Rubens cvba, Antwerpen

 

Prof. mr. F.G.M. Smeele (vz), Erasmus Universiteit Rotterdam en Van Traa Advocaten

 

Mr. F. Stevens, Roosendaal Keyzer Advocaten, Antwerpen

 

Mr. R.J.M. van den Tweel, Pels Rijcken & Droogleever Advocaten en Notarissen, Den Haag

 

Dr. W. Verheyen (universitair docent Handelsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, lector Handels- en Transportrecht Odysee UC Brussel)

 

Prof. mr. P. Van de Vijver (docent Zeerecht, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Universiteit Antwerpen; Ambos NBGO Advocaten, Gent/Zeebrugge)

 

Redactiesecretaris

Charlotte Helmer
Redactiesecretaris TVR

tijdschriftvr@gmail.com

06-17544855

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1383-8849

Inkijkexemplaar

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1383-8849

Voor auteurs

Auteurs wordt verzocht contact op te nemen met redactiesecretaris mw. C. Helmer  (tijdschriftvr@gmail.com) indien zij van plan zijn een bijdrage te leveren.

 

Wilt u artikelen voor het Tijdschrift Vervoer & Recht aanleveren conform de auteursinstructie?  

 

Beoordelingsprocedure kopij

Alle kopij wordt beoordeeld door minimaal twee redactieleden die expert zijn op het onderwerp van de aangeleverde bijdrage. In voorkomende gevallen wordt een referent benaderd om deel uit te maken van het reviewteam. In de reviewprocedure wordt vastgesteld of de aangeleverde bijdrage voldoet aan de cirteria voor een wetenschappelijke bijdrage op A-niveau. Indien dit niet het geval is, wordt vervolgens vastgesteld of de bijdrage mogelijk als praktijkbijdrage kan worden geplaatst. Is dat laatste ook niet het geval, dan wordt de aangeleverde bijdrage afgewezen.

 

Voor informatie over auteursrecht op artikelen zie 'Auteursrechten en exploitatie'

 

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1383-8849

Bijlagen

In TVR nummer 2016-3 wordt in het artikel 'Het Wrakkenverdrag en de Wet bestrijding maritieme ongevallen: van opruimplicht tot kostenverhaal. Een analyse', op p. 75 in noot 64 verwezen naar de uitspraak van het Hof van Beroep te Gent van 22 februari 2016 inzake de Flinterstar. Hieronder vindt u de link naar de samenvatting van het arrest:

Samenvatting Hof van Beroep te Gent 22 februari 2016


In TVR nummer 2014-2 wordt in de rubriek 'Rechtspraak' door dr. W. Verheyen in noot 1 verwezen naar het arrest Hof van Cassatie van België 23 januari 2014. Hieronder vindt u de link naar de inhoud van dit arrest:

Cass. 23 januari 2014

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1383-8849

Zoeken binnen dit tijdschrift

U kunt hier zoeken in alle tijdschriften

Er zijn geen pagina's gevonden voor deze zoekopdracht.
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina