Auteursrechten en exploitatie

Van toepassing op bijdragen aan tijdschriften van Uitgeverij Paris

 

Licensie

Door het indienen van zijn artikel (Bijdrage) om te worden gepubliceerd in een tijdschrift dat wordt uitgegeven door Uitgeverij Paris (Uitgever), verleent de auteur een algehele en voortdurende exclusieve licentie op de exploitatie van het auteursrecht op de Bijdrage. De auteur verleent hiermee aan de Uitgever de volgende rechten:

  1. Een algehele en voordurende licentie om de Bijdrage te publiceren in gedrukte of elektronische vorm en het recht om de bijdrage geheel of gedeeltelijk te exploiteren of te laten exploiteren in druk en/of in digitale vorm, al dan niet in combinatie met werken van derden, bijvoorbeeld door middel van een databank, online of offline voor gebruik ter beschikking gesteld aan derden.
  2. Het recht derden toestemming te verlenen een uitgave van de bijdrage geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.
  3. De Auteur machtigt Uitgeverij Paris om jegens derden alle uit het auteursrecht voortvloeiende rechten uit te oefenen ter bescherming en handhaving van die rechten, zowel in als buiten rechte.

 

Het auteursrecht blijft in handen van de Auteur.

 

De Auteur verklaart dat de Bijdrage een eigen oorpronkelijk werk is en dat hij de volledige beschikking heeft over het auteursrecht, zodat met deze licentie geen rechten van derden worden geschonden.

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina