Recht algemeen

Congresbundel de Jonge Nederlandse Juristen Vereniging 2014

Rechtsvinding en de evolutie van het recht

Ter gelegenheid van het vijfde seminar van de Jonge Nederlandse Juristen Vereniging op 12 december 2014 hebben Chantal Mak, Sofi a Ranchordás en Khalid van Willigenburg pre-essays geschreven over het thema dat dit jaar centraal stond: ‘Rechtsvinding en de evolutie van het recht’.

dr. Chantal Mak, dr. Sofia Ranchordás, mr. Khalid van Willigenburg
Meer informatie € 16,30

Samenlevers-erfrecht? Waar een wil is, is een wet

Naar een aangepast erfrecht voor de ongehuwde niet-geregistreerde samenlevingspartner – Preadvies voor de vergadering van de Christen Juristen Vereniging 2014

Op 1 januari 2003 werden we verblijd met een nieuw erfrecht. De focus lag op positieverbetering van de langstlevende echtgenoot, zij het dat er ook aandacht was voor erfrechtelijke positie van de samenlevingspartner in een samenlevingsrelatie. De vraag is of het huidige erfrecht  in voldoende mate rekening houdt met deze samenlevingsrelatie. In dit preadvies wordt deze vraag ontkennend beantwoord, doet de auteur een voorstel voor aanpassing van de erfrechtelijke positie van de samenlevingspartner en laat hij zien wat hem bewogen heeft om tot een voorstel te komen om tot slot de bouwstenen aan te reiken voor een nieuw regime.

prof. mr. F.W.J.M. Schols
Meer informatie € 21,30

33 bijzondere, humoristische en opvallende rechterlijke uitspraken

Een origineel cadeau voor juristen

Een omgangsregeling met een konijn, een buurvrouw met maar liefst 17 katten, een rechter die ter zitting grappen maakt, een kleuterruzie in de zandbak, zomaar een greep uit de 33 bijzondere, humoristische en opvallende rechterlijke uitspraken die dit boek bevat.  Uit dit boek blijkt dat rechtspreken, hoewel een serieuze aangelegenheid, ook veel amusante en soms zelfs hilarische momenten kan opleveren.  Het boek is daarmee een ideaal cadeau voor advocaten, rechters, juridisch medewerkers, rechtenstudenten en andere juridisch geïnteresseerden.

Kees Engel
Meer informatie € 20,60

Ter ere van Tim

Voordrachten gehouden op 12 december 2013 bij gelegenheid van een door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden georganiseerde middag ter ere van Tim Koopmans

Tim Koopmans geldt als een van de laatste grote Nederlandse generalisten in het recht. Naast het arbeidsrecht, het staatsrecht en het Europees recht, heeft ook de rechtsvergelijking altijd kunnen rekenen op Koopmans’ interesse. Zijn brede belangstelling blijkt uit een zeer indrukwekkend aantal publicaties, met grote schakering.

Om haar grote waardering voor zijn verdiensten te uiten organiseerde de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden op 12 december 2013 een bijeenkomst ‘Ter ere van Tim’.  Bij die gelegenheid heeft een drietal vakgenoten van Tim,  afkomstig uit het arbeidsrecht, het staatsrecht en het Europees recht, een voordracht gehouden. De meester zelf sloot de bijeenkomst af met een reflectie op zijn eigen omzwervingen door het recht.

Meer informatie € 10,85

Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving

Bundel naar aanleiding van de presentatie van het onderzoeksprogramma 2014-2019 Faculteit Cultuur en Rechtswetenschappen, wetenschapsgebied Rechtswetenschappen Open Universiteit

In deze bundel zijn twee de thema’s ‘vernetwerking’ en ‘individualisering’ van het onderzoeksprogramma 2014-2019 van de Open Universiteit bij elkaar gebracht. Deze twee, met elkaar samenhangende, thema’s geven de maatschappelijke tendens weer waar aan de ene kant de samenleving individualiseert en men zich bovendien meer en meer specialiseert en aan de andere kant dat individuen netwerken vormen om hun krachten te bundelen. Deze ontwikkeling heeft mogelijk grote gevolgen voor zowel de inrichting als de uitvoering van het recht. De verschillende auteurs belichten de samenhangende problematiek van ‘vernetwerking en ‘individualisering’ vanuit verschillende juridische invalshoeken.

Meer informatie € 21,75

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina