Sluiten

Expertise en Recht (E&R)

Het rechtspsychologische deskundigenrapport

Annelies Vredeveldt, Henry Otgaar, Harald Merckelbach, Peter van Koppen

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) staat thans open voor rechtspsychologen. Dat was de aanleiding om kritisch te reflecteren op hoe een rechtspsychologisch deskundigenrapport er idealiter uit moet zien. We staan kort stil bij het onderscheid tussen rechtspsychologen en forensisch psychologen en leggen uit waarover een rechtspsycholoog zoal kan rapporteren. Vervolgens presenteren we in de appendix de Richtlijn Rechtspsychologische Rapportages. Zij kwam tot stand op basis van een consensusbijeenkomst van Nederlandse rechtspsychologen, waarbij ook de wetenschappelijke literatuur ter zake werd betrokken. Onze richtlijnen vormen een eerste aanzet. Het is onze hoop dat ze zullen bijdragen aan de kwaliteit en uniformiteit van rechtspsychologische deskundigenrapporten in strafzaken.


Het volledige artikel is enkel beschikbaar voor abonnees

Om het artikel los bestellen mail: info@uitgeverijparis.nl