Privacyverklaring en cookiegebruik

Privacyverklaring Uitgeverij Paris

Laatst bijgewerkt mei 2018

 

Dit is de privacyverklaring van Uitgeverij Paris B.V., gevestigd aan de Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen, inschrijfnummer KvK: 08101480. Hiermee informeren wij u over ons beleid ten aanzien van de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van de persoonsgegevens die wij verwerken.


1. Welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel

Wanneer u bij ons een abonnement afsluit of een product bestelt, vragen wij om de volgende persoonsgegevens van u:  NAW-gegevens, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, titulatuur, IP-adres (indien noodzakelijk voor toegang via IP-herkenning tot digitale uitgave), betaalgegevens zoals bankrekeningnummer of creditcardgegevens (alleen indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst).
Wij hebben deze persoonsgegevens van u nodig om de bestelling af te handelen, het product (tijdschrift of boek) toe te sturen, toegang te verlenen tot een digitaal product, om te factureren, en om met u te kunnen communiceren over abonnementen of bestellingen.

 
Ook gebruiken wij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van het afsluiten van een abonnement of het bestellen van een product voor commerciële communicatie van Uitgeverij Paris, bijvoorbeeld om u te attenderen op gelijksoortige producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. U heeft altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u deze informatie niet meer wenst te ontvangen.

 

Tevens gebruiken we uw persoonsgegevens om analyses te maken van het gebruik van onze producten en diensten en om deze te kunnen verbeteren.

 

Wanneer u zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, vragen wij u om de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, titulatuur, IP-adres. Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen.

 

Tevens gebruiken we uw persoonsgegevens om analyses te maken van het gebruik van onze nieuwsbrieven. Informatie die wordt verkregen is bijvoorbeeld of u een nieuwsbrief opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.  

 

Wanneer u zich aanmeldt voor een symposium, congres of ander evenement, vragen wij u om de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, titulatuur, beroep (indien PE-punten aangevraagd worden). Deze gegevens hebben wij nodig om met u te kunnen corresponderen over het evenement, voor de deelnemersregistratie, toesturen van certificaten en facturatie.

 
Wij kunnen de persoonsgegevens die wij in dit kader van u hebben ontvangen gebruiken voor commerciële communicatie van Uitgeverij Paris, bijvoorbeeld om u te attenderen op andere evenementen, producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. U heeft altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u deze informatie niet meer wenst te ontvangen.

Wanneer u gebruikmaakt van onze websites

Cookies

Wij maken op onze websites (www.uitgeverijparis.nl, www.parislegalpublishers.com) gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren, zoals taal van de website, te onthouden.

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.

Het uitschakelen van cookies kan het functioneren van de website aantasten. Uitschakeling van cookies heeft enkel gevolg voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere browsers of computers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

2. Rechtsgrond van de verwerking

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is bepaald dat een verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend persoonsgegevens mag verwerken op basis van een van de in de AVG genoemde rechtsgronden.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een van de onderstaande rechtsgronden:

  • Toestemming: wij mogen uw persoonsgegevens verwerken wanneer u daar toestemming voor verleent. U kunt deze toestemming ook weer intrekken.
  • Uitvoering van een overeenkomst: wanneer u een bestelling bij ons plaatst, een abonnement bij ons afsluit, zich aanmeldt voor een evenement, of zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, verwerken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
  • Gerechtvaardigd belang: wij zullen uw gegevens gebruiken om u bijvoorbeeld te attenderen op producten of evenementen die voor u mogelijk interessant zijn en om analyses te maken van het gebruik van onze producten en diensten.

 

3. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij door ons worden verzameld en verwerkt.

 

4. Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

  • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
  • wij op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel gehouden zijn persoonsgegevens teverstrekken aan de bevoegde instanties;
  • deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.

 

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met een dienstverlener die de abonneegegevens verwerkt en administreert, maken gebruik van de dienstverlening van derden voor het verzenden van boeken en tijdschriften en maken gebruik van diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële berichten.

 

In de verwerkersovereenkomsten die wij met derden afsluiten, verplichten wij deze verwerkers om alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

5. Toegang tot uw persoonsgegevens

U heeft recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. U kunt hiervoor contact opnemen via 0575-514299 of info@uitgeverijparis.nl.

 

6. Contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met:

 

Uitgeverij Paris B.V.

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

E-mail: info@uitgeverijparis.nl

Telefoon: 0575-514299

www.uitgeverijparis.nl


7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. De meest actuele versie van de privacyverklaring is te vinden op onze website (www.uitgeverijparis.nl).

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina