Privaatrecht

Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht

Sinaasappelen die rot aankomen op de plaats van bestemming; lederen handschoenen die beschimmeld blijken; tabak die waardeloos is geworden maar ook een lekkende container en een gat in de romp van een schip. Sprekende voorbeelden van casus waarbij mogelijkerwijs een eigen gebrek de schade heeft veroorzaakt.

 

De uitleg van het leerstuk eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht staat centraal in dit boek. Een belangrijk onderwerp dat aan bod komt, is hoe eigen gebrek wordt uitgelegd en vastgesteld in het transportverzekeringsrecht. Wat zijn de criteria die men hanteert om te bepalen of de ontstane schade haar oorzaak vindt in een eigen gebrek van de verzekerde zaak?

Welke criteria worden gebruikt om te bepalen of een oorzaak is te herleiden tot een eigen gebrek van het vervoermiddel?

Welke rol spelen algemene beginselen als het onzekerheidsvereiste en causaliteit bij de uitleg van eigen gebrek?

Deze algemene beginselen bepalen in grote mate het perspectief van waaruit de uitleg van het leerstuk eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht kan worden beschouwd.

Zij nemen een prominente plaats in dit boek in.

 

Gezien de nauwe verbondenheid met het transportverzekeringsrecht komt ook eigen gebrek in het vervoerrecht aan bod.

mr. drs. H.M.B. Brouwer
Meer informatie € 44,50

Barmhartigheid in het burgerlijk recht

Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid

De twee preadviseurs laten in dit preadvies hun licht schijnen over het thema ‘barmhartigheid in het burgerlijk recht’ en passen dit vervolgens toe op de bestrijding van armoede, schulden en verhaal binnen het privaatrecht en, ter preventie daarvan, de grenzen aan kredietverlening tussen particulieren onderling en aan kredietverlening aan consumenten en ‘kleine ondernemers’. Het preadvies sluiten zij af met conclusies en aanbevelingen.

prof. mr. J.W.A. Biemans, prof. mr. A.G. Castermans
Meer informatie € 37,50

De toekomst van de civiele rechtspraak

Een pleidooi om de rechter niet te ontlasten

Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht vanwege de Marcel Henri Bregstein Stichting (Bregstein-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam op 22 juni 2017 door R.H. de Bock.

prof. mr. R.H. De Bock
Meer informatie € 19,50

General Average, Legal basis and Applicable Law

The Overrated Significance of the York-Antwerp Rules
Jolien Kruit
Meer informatie € 125,00

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina