Privaatrecht

De toekomst van de civiele rechtspraak

Een pleidooi om de rechter niet te ontlasten

Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht vanwege de Marcel Henri Bregstein Stichting (Bregstein-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam op 22 juni 2017 door R.H. de Bock.

prof. mr. R.H. De Bock
Meer informatie € 19,50

General Average, Legal basis and Applicable Law

The Overrated Significance of the York-Antwerp Rules
Jolien Kruit
Meer informatie € 125,00

The Crisis of European Refugee Law: Lessons from Lake Success

Het juiste antwoord op de Europese vluchtelingencrisis lijkt nog niet te zijn gevonden. In dit (Engelstalig) preadvies betogen de auteurs dat wat wordt gezien als de Europese vluchtelingencrisis eigenlijk een crisis is in het Europese asiel- en migratierecht. De enorme verschillen tussen de lidstaten vormen het echte probleem. Het verschilt per lidstaat wie wordt aangemerkt als vluchteling en wat die vluchteling wordt geboden. Volgens de auteurs vallen er lessen te leren uit de gebalanceerde aanpak in het Vluchtelingenverdrag van 1951. In dat verdrag werd op een evenwichtige manier rekening gehouden met de belangen van de betrokken partijen: de vluchtelingen en alle bij het verdrag betrokken staten.

prof. H. Battjes, dr. E.R. Brouwer, dr. C.H. Slingenberg, prof. T.P. Spijkerboer
Meer informatie € 22,50

De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief

Deel 14 ACIS-serie

Dit proefschrift gaat over de precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer. De auteur promoveerde cum laude op 23 september 2016.

Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake wordt uitvoerig besproken, maar ook het Duitse, Franse, Engelse, Zwitserse en Belgische verzekeringsrecht en de Principles of European Insurance Contract Law. Voorts besteedt de auteur aandacht aan de wetsgeschiedenis en aan het oude Nederlandse verzekeringsrecht met betrekking tot de precontractuele mededelingsplicht.

mr. K. Engel
Meer informatie € 89,00

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina