Privaatrecht

Introduction to International Commercial and European Law

Second edition

This book covers the most important legal issues when conducting business abroad.

 

The first part covers European law with a focus on the institutions of the European Union, the four freedoms and competition law.

 

The second part focuses on individual international contracts. This part starts with the legal environment of the business transaction. The political and policy risks of doing business abroad are explained, as well as how they should be addressed. It continues with entry strategies in foreign markets and then goes on to focus on the individual contract of sale. A wide range of subjects are covered, including general conditions of sale, retention of title, the CISG, product safety and product liability, Incoterms, contract of carriage, jurisdiction, choice of law and arbitration, standard contract clauses and payment conditions.

 

This book takes a practical approach and contains examples and exercises. The book does not pretend to be the ultimate guide: the field of international commercial law in particular is vast, and has many different angels. However, it does try to explain the main pitfalls of doing business in foreign countries and how to avoid them.

 

Additional information about the book can be found on: www.iclandeulaw.com. The author has written two other legal text books:

• on legal skills Juridische vaardigheden voor het Hoger Onderwijs, www.juridischevaardigheden.nl

• and on sports law Inleiding sport en recht, www.inleidingsportenrecht.nl

Both are in Dutch.

mr. M.W. Mosselman
Meer informatie € 59,00

Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht

Sinaasappelen die rot aankomen op de plaats van bestemming; lederen handschoenen die beschimmeld blijken; tabak die waardeloos is geworden maar ook een lekkende container en een gat in de romp van een schip. Sprekende voorbeelden van casus waarbij mogelijkerwijs een eigen gebrek de schade heeft veroorzaakt.

 

De uitleg van het leerstuk eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht staat centraal in dit boek. Een belangrijk onderwerp dat aan bod komt, is hoe eigen gebrek wordt uitgelegd en vastgesteld in het transportverzekeringsrecht. Wat zijn de criteria die men hanteert om te bepalen of de ontstane schade haar oorzaak vindt in een eigen gebrek van de verzekerde zaak?

Welke criteria worden gebruikt om te bepalen of een oorzaak is te herleiden tot een eigen gebrek van het vervoermiddel?

Welke rol spelen algemene beginselen als het onzekerheidsvereiste en causaliteit bij de uitleg van eigen gebrek?

Deze algemene beginselen bepalen in grote mate het perspectief van waaruit de uitleg van het leerstuk eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht kan worden beschouwd.

Zij nemen een prominente plaats in dit boek in.

 

Gezien de nauwe verbondenheid met het transportverzekeringsrecht komt ook eigen gebrek in het vervoerrecht aan bod.

mr. drs. H.M.B. Brouwer
Meer informatie € 44,50

Barmhartigheid in het burgerlijk recht

Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid

De twee preadviseurs laten in dit preadvies hun licht schijnen over het thema ‘barmhartigheid in het burgerlijk recht’ en passen dit vervolgens toe op de bestrijding van armoede, schulden en verhaal binnen het privaatrecht en, ter preventie daarvan, de grenzen aan kredietverlening tussen particulieren onderling en aan kredietverlening aan consumenten en ‘kleine ondernemers’. Het preadvies sluiten zij af met conclusies en aanbevelingen.

prof. mr. J.W.A. Biemans, prof. mr. A.G. Castermans
Meer informatie € 37,50

CMR 60 years

Time for retirement or future proof?

On May 19 1956, the CMR-Convention was signed, aiming at providing uniform rules for the contract of carriage of goods by road. The Convention proofed to be very successful and is after 60 years still in force in 55 member states. With this, the Convention provides uniform rules in most of Europe and the Middle East and still contributes to the underlying aim of legal certainty and predictability. Even though the Convention is very successful, there are also a returning number of critiques on the CMR Convention.

In general, critiques on the Convention can be found in two domains:

1. The absence of a uniform interpretation of certain key provisions of CMR (for example the scope rule, force majeure provision and breaking through rule).

2. The unfitness of CMR for twenty-first century transportation (for example the height of the limits, the absence of specific rules for multimodal contracts and optional carriage contracts, the outdated (?) rules on successive carriage and even the mode-specific nature of CMR all together).

For the occasion of the 60th birthday of the Convention these questions were presented to a panel of prominent CMR-scholars: Is it time for retirement or is the CMR Convention future proof? The answers to this questions were provided during a two day conference in October 2016. This book is a result of that conference and bundles the conference contributions which earlier appeared in TVR and EJCCL. We trust that this book can provide inspiration for legal engineers taking care of the maintenance, reparations and revisions of the engine of international road transport Law.

dr. Wouter Verheyen (Ed.)
Meer informatie € 39,50

De toekomst van de civiele rechtspraak

Een pleidooi om de rechter niet te ontlasten

Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht vanwege de Marcel Henri Bregstein Stichting (Bregstein-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam op 22 juni 2017 door R.H. de Bock.

prof. mr. R.H. De Bock
Meer informatie € 19,50

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina