Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Financiering van overnames II

Deze delen beschrijven in hoofdlijnen de verschillende juridische aspecten van een vreemdvermogenfinanciering van een overname. Het tweede deel behandelt o.a. de vestiging van goederenrechtelijke zekerheden in het bijzonder, de persoonlijke en oneigenlijke zekerheden, het verbod van financiële assistentie.

mr. dr. E.M. Vermeulen
Meer informatie € 57,95

Grensoverschrijdend insolventierecht

De tijd dat grensoverschrijdend insolventierecht vooral als een academische aangelegenheid kon worden gezien, is voorbij. Steeds minder vaak beperken de gevolgen van een surseance van betaling of faillissement zich keurig tot de Nederlandse grens. Zowel het huidige, commune Nederlandse grensoverschrijdend insolventierecht als de Europese Insolventieverordening komen in dit boek uitgebreid aan bod.

mr. J. Israel
Meer informatie € 57,95

Overgang van ondernemingen: de pensioenrechten

De pensioenvoorziening neemt een bijzondere positie in bij de overgang vaneen onderneming. Waar werknemers belang hebben bij het behoud en de continuïteit van de pensioenvoorziening, kan de overgang van een onderneming juist discontinuïteit tot gevolg hebben. Daarnaast vertegenwoordigt de pensioenvoorziening ook een heel zwaarwegende financiële factor.

prof. mr. E. Lutjens
Meer informatie € 51,20

ICGI-reeks

De ICGI-reeks behandelt diverse ondernemingsrechtelijke thema's die van belang zijn voor de wetenschap en praktijk.

 

De Universiteit Maastricht ontwikkelde in 2012 een nieuw initiatief – PREMIUM geheten – waarbij faculteiten de mogelijkheid kregen excellentie bevorderende programma’s te bedenken en te operationaliseren ten behoeve van hun beste masterstudenten.

 

Het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI), dat verbonden is aan de juridische faculteit, heeft in het kader van dit honoursprogramma een programma ontwikkeld waarbij een selecte groep studenten zich verdiept in een aantal actuele ondernemingsrechtelijke thema's met wetenschappelijk en praktische relevantie. De beste artikelen voortvloeiende uit dit programma worden jaarlijks uitgegeven binnen de ICGI-reeks.

 

Neem nu een abonnement op deze reeks door een mailtje te sturen naar info@uitgeverijparis.nl (onderwerp: abonnement ICGI-reeks). Als abonnee ontvangt u automatisch de nieuw verschenen delen met 20% korting.

Meer informatie

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina