Overzicht e-books

Tuchtrecht in de kindergeneeskunde

Een praktisch overzicht voor professionals in de zorg voor minderjarigen

In dit boek wordt een overzicht gegeven van de thema’s die bij bestudering van alle tuchtrechtelijke uitspraken tegen kinderartsen in de periode 2001-2014 naar voren zijn gekomen. Het boek is een praktisch naslagwerk voor kinderartsen, AIOS K indergeneeskunde en andere professionals in de zorg voor minderjarigen, zoals huisartsen, vertrouwensartsen AMK, artsen Jeugdgezondheidszorg, psychologen en psychiaters.

Meer informatie. € 18,85

Premiebetaling in het verzekeringsrecht

Na een korte rechtsvergelijkende verkenning wordt een voorstel gedaan om de huidige wettelijke bepalingen inzake premiebetaling aan te passen. Het boek bevat naast wetenschappelijke beschouwingen praktische aanwijzingen voor de verzekeringspraktijk van alledag.

mr. P.M. Leerink
Meer informatie. € 37,69

De verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent

De privaatrechtelijke en publiekrechtelijke positie van de verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent, hun rol in het financiëledienstverleningsproces en de voor hen geldende gedragsnormen

Cees de Jong is onafhankelijk consultant en adviseert spelers in de verzekeringsmarkt over toezicht-gerelateerde zaken. Hij is als onderzoeker verbonden aan het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) en is lid van de Raad van Advies van de opleiding Master Verzekeringskunde van de Universiteit van Amsterdam.

mr. C.J. de Jong
Meer informatie. € 35,79

De aansprakelijkheidsverzekering

Op vrijdag 4 november 2011 vond het symposium ‘De aansprakelijkheidsverzekering’ plaats. In deze bundel treft u de schriftelijke weergave van vier van de acht aldaar door de sprekers gehouden voordrachten aan.

Meer informatie. € 18,61

Zekerheid op lading

Pandrecht en retentierecht op roerende zaken en cognossement in het handelsverkeer

Onderzocht wordt in hoeverre logistieke dienstverleners en banken een vlot handelsverkeer kunnen en mogen belemmeren door middel van een beroep op een pand- of retentierecht.

mr. H. Logmans
Meer informatie. € 70,60

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina