Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht (nieuwe opzet)

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht komen het hele bouwcontractenrecht en bouwaanbestedingsrecht aan de orde. De Serie bestaat uit 24 delen. In deze 24 delen zijn meer dan 5.500 uitspraken bijeengebracht. 

 

Nieuwe opzet

Vanaf mei 2016 verschijnen de delen van de Serie volgens een nieuwe opzet. In de nieuwe opzet is de hoofdstructuur behouden, maar is een aantal onderwerpen in andere delen ondergebracht. Daarmee is de inhoud nog overzichtelijker geworden. In de boeken is de opzet ook enigszins gewijzigd: de nummering van de hoofdstukken loopt niet langer door en per hoofdstuk is een afzonderlijke inhoudsopgave opgenomen.

 

Meer informatie over de nieuwe opzet vindt u hier.

 

Bestaande reeks

Wilt u exemplaren uit de bestaande reeks bestellen? Dat kan via de boekenseriepagina van Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht.

 

Abonnement op de Serie 

Abonnees op de boekenserie ontvangen 20% korting. Wilt u een abonnement? Stuur dan een e-mail naar info@uitgeverijparis.nl. Een overzicht van alle abonnementsvormen vindt u hier.


De Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht is ook online beschikbaar: www.seriebouwrecht.nl.

Bouwrecht deel 1 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. L. Mundt
 • Algemene inleiding
 • De oplevering
 • De onderhoudsperiode
 • Herstel en schadevergoeding
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 69,50

Bouwrecht deel 2 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. L. Mundt
 • Aansprakelijkheid na oplevering
 • Garanties
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 69,50

Bouwrecht deel 3 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. B.C.M. Den Teuling.
 • Aanvang en uitvoeringsduur van het werk
 • Bouwtijdverlenging

 

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 65,00

Bouwrecht deel 4 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. B.C.M. Den Teuling
 • Rechten van aannemer en opdrachtgever bij vertraging
 • Vertragingsschade
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 69,50

Bouwrecht deel 14 (nieuwe opzet)

Met een voorwoord van mr. S.J.H. Rutten

- Verantwoordelijkheid uitvoeringswerkzaamheden

- Recht van onderaanneming

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 76,75

Bouwrecht deel 15 (nieuwe opzet)

Met een voorwoord van mr. L.C. van den Berg

- Ontwerp

- Waarschuwingsplicht

- Ontwerp afkomstig van aannemer

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 66,95

Bouwrecht deel 16 (nieuwe opzet)

Met een voorwoord van mr. G.J. Huith.

- Verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de aannemingsovereenkomst

- Coördinatie

- Kwaliteitsborging in de UAV-GC 2005

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 66,95

Bouwrecht deel 17 (nieuwe opzet)

Met een voorwoord van prof. mr. J.M. van Dunné.

- Verantwoordelijkheid van de aannemer/leverancier voor bouwstoffen en hulpmiddelen

- Onvoorziene omstandigheden

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 66,95

Bouwrecht deel 18 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. P. Vermeij
 • Schorsing en beëindiging
 • In gebreke blijven
 • Retentierecht
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, Mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 71,60

Aanbestedingsrecht deel 20 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van prof. mr. dr. H.D. van Romburgh
 • Algemene inleiding op het aanbestedingsrecht
 • Beginselen en uitgangspunten
 • Aanbestedingsplichtige opdracht en opdrachtgever
 • Aanbestedingsprocedures
 • Aankondiging
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 79,50

Aanbestedingsrecht deel 21 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. M.M. Fimerius

• Bestek
• Eigen verklaring en gedragsverklaring
• Algemene inleiding op eisen en criteria
• Uitsluitingsgronden
• Geschiktheidseisen
• Selectiecriteria

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 79,50

Aanbestedingsrecht deel 22 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. P. Heemskerk
 • Inschrijving
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 65,00

Aanbestedingsrecht deel 23 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. A.C.M. Fischer-Braams
 • Gunningscriteria
 • Gunning

 

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 69,50
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina