Preadviezen Vereeniging Handelsrecht

Preadviezen uitgebracht voor de Vereeniging Handelsrecht

Het dwangakkoord buiten faillissement

Beschouwingen over het Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

De preadviezen van de Vereeniging Handelsrecht zijn dit jaar gewijd aan het Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA).

 

  • Het voorontwerp strekt tot invoering van een regeling voor een pre-insolventieakkoord buiten het kader van een formele meeromvattende insolventieprocedure. Aan dit voorontwerp ging vooraf het Voorontwerp Wet continuïteit ondernemingen II.
  • Dit voorontwerp markeert een fundamentele vernieuwing van het recht die van groot belang is voor alle betrokkenen bij grote organisaties, zowel kapitaalverschaffers, crediteuren en werknemers.
prof. mr. A.C.P. Bobeldijk, prof. mr. J.J. van Hees, mr. M.W. Josephus Jitta, prof. mr. H.J. de Kluiver, mr. dr. N.W.A. Tollenaar, prof. mr. P.M. Veder, prof. mr. F.M.J. Verstijlen, mr. M.H.F. van Vugt
Meer informatie € 47,50

Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semipublieke en non-profitsector

De Vereeniging Handelsrecht buigt zich dit jaar over de voorstellen die van regeringswege zijn gedaan met betrekking tot een nieuwe regeling van het bestuur en toezicht binnen de privaatrechtelijke rechtspersonen zoals die worden onderscheiden in Boek 2 BW. Deze voorstellen zien enerzijds op een concentratie en uniformering van de regels die gelden voor de onderscheiden rechtspersonen in de algemene titel van Boek 2 BW en anderzijds, als gevolg van die uniformering en concentratie, op een aanzienlijke aanscherping van de regels die gelden voor het bestuur en toezicht bij niet-commerciële rechtspersonen, meer specifiek de vereniging en de stichting.

Mr. J.M. Blanco Fernández, prof. mr. J.B. Huizink, prof. mr. H.J. de Kluiver, mr. C.H.C. Overes, mr. dr. E. Plomp, prof. mr. B.C.M. Waaijer
Meer informatie € 38,60

Klokkenluiders in perspectief

Beschouwingen over corporate governance, (rechtsvergelijkend) arbeidsrecht, privaatrecht en strafrecht in het licht van de Wet Huis voor klokkenluiders

De preadviezen 2015 voor de Vereeniging Handelsrecht staan geheel in het teken van het fenomeen ‘Klokkenluiders’. Daarmee wordt gedoeld op personen die op een gegeven moment publieke aandacht vragen voor een gebeurtenis of toestand in een organisatie waarop naar hun inzicht niet adequaat is gereageerd en die juist ook van vanwege de maatschappelijke implicaties wel aandacht vergt. De klokkenluider heeft zich inmiddels een plaats verworven in het denken over corporate governance en is daarvan een integraal onderdeel geworden. Dat geldt in het buitenland, maar evenzeer in Nederland.

mr. J. Brabers, mr. M.M. Govaert, mr. drs. A.M. Helstone, mr. M. Jurgens, prof. mr. H.J. de Kluiver, prof. mr. J.S. Kortmann, mr. M.G. Kuijpers, mr. F.C. van Uden, prof. mr. A.F. Verdam
Meer informatie € 41,85

Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod

Preadviezen Nederlandse Vereeniging voor Handelsrecht 2014

Dit boek bevat de vier preadviezen die zijn uitgebracht aan de Vereeniging 'Handelsrecht' naar aanleiding van de wetsvoorstellen die beogen de continuïteit van ondernemingen en kwaliteit van bestuur te verbeteren. Daarin worden enerzijds onderwerpen als de zogenaamde pre-pack en het dwangakkoord, en anderzijds het bestuursverbod en de toetsing van bestuurders van financiële ondernemingen indringend geanalyseerd. 

prof. mr. D. Busch, mr. A.J.A.D. van den Hurk, mr. F.E. Keijzer, prof. mr. M.L. Lennarts, prof. mr. F.M.J. Verstijlen, prof. mr. R.D. Vriesendorp
Meer informatie € 46,35
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina