Arbeidsomstandighedenrecht

Deze reeks heeft het arbeidsomstandighedenrecht als onderwerp. Het arbeidsomstandighedenrecht omvat in het algemeen het geheel van normen dat gericht is op het beschermen van de werknemer tegen de met het verrichten van arbeid samenhangende invloeden die zijn veiligheid en zijn gezondheid (kunnen) bedreigen.

Arbeidsomstandighedenrecht deel 5 - 4e druk

De Arbowet geschetst

Wat zijn de belangrijkste arboverplichtingen van werkgever en werknemers? Aan welke eisen moet de arbocatalogus voldoen? Mag de Inspectie SZW zomaar mijn bedrijf binnenstappen? De Arbowet geschetst biedt u een makkelijke toegang tot de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In de ondernemingsraad, op de werkvloer of bij het opstellen van de arbocatalogus: door de compacte en overzichtelijke weergave van de wet heeft u in elke situatie snel de juiste tekst met een heldere toelichting bij de hand.

mr. dr. J. van Drongelen, mr. J.A. Hofsteenge
Meer informatie € 34,50

Arbeidsomstandighedenrecht deel 4

Arbeidstijdenwet (inclusief Arbeidstijdenbesluit)

Arbeids- en rusttijden is een onderwerp waarover of gekscherend wordt gesproken of over wordt opgeschept. Immers, er is een cultuur ontstaan waarin het maken van veel uren op een zekere bewondering kan rekenen. Deeltijdarbeid van 20, 32 uur per week is leuk voor vrouwen, maar echte kerels draaien op zijn minst toch ‘60, 70 of 80 uur’ per week. Arbeidstijden is niet alleen een makkelijk te meten onderwerp, het is ook een emotioneel onderwerp, omdat het ingrijpt in het sociale leven van de werknemer en zijn gezin en omdat er naar de arbeidstijd wordt betaald en geld een belangrijke rol speelt in onze samenleving; er wordt een bepaalde status aan ontleend en geeft aan welke mogelijkheden er zijn in het besteden van vrije tijd. Bij een kwalitatieve beschouwing van de problematiek van arbeidstijden blijkt er meer achter te zitten. Arbeidstijden zijn dan een factor die meedoet in de organisatie van de arbeid. 

mr. dr. J. van Drongelen, m.m.v. mr. D.J.J. Korver
Meer informatie € 53,50

Arbeidsomstandighedenrecht deel 3

Certificering op het terrein van de arbeidsomstandigheden, een introductie

Het certificatiesysteem van de arbeidsomstandighedenwetgeving is in 2012 ingrijpend gewijzigd. Welke algemene rechten en verplichtingen bestaan er voor de diverse spelers? Hoe steekt de aanwijzingsprocedure op hoofdlijnen in elkaar? Wat zijn de positie en rol van de desbetreffende sectoren (schema’s; beheerstichtingen)? Wie houden er toezicht, op welke wijze en welke maatregelen zijn er mogelijk bij disfunctioneren van een certi­ficerings- en keuringsinstantie of certificaathouder? Doel van dit boek is om inzicht te geven in de hoofdlijnen van dit nieuwe systeem en is niet alleen bedoeld voor juristen, maar ook voor het onderwijs en eenieder die zich in de praktijk met deze materie

mr. dr. J. van Drongelen, mr. N.H. Veendam
Meer informatie € 33,10

Arbeidsomstandighedenrecht deel 2

Arbeidstijden gebundeld. Over misverstanden, onbegrip en de uitleg van de Arbeidstijdenrichtlijn 2003 en andere internationale verplichtingen

In dit tweede deel in de reeks Arbeidsomstandighedenrecht komen de onderstaande onderwerpen aan bod: aanwezigheidsdienst; vereenvoudiging naar aanleiding van wijzigingen in de Arbeidstijdenwet met ingang van 2007; internationale verplichtingen op het terrein van arbeids- en rusttijden; de rol van de Raad van State als adviesorgaan.

mr. dr. J. van Drongelen, prof. mr. F. Hendrickx, mr. dr. S.F.H. Jellinghaus, mr. D.J.J. Korver
Meer informatie € 46,65
Meer informatie € 37,69 ebook

Arbeidsomstandighedenrecht deel 1

Een introductie

In dit deel komen aan bod: begripsbepaling en inhoud van het arbeidsomstandighedenrecht op nationaal niveau en aandacht voor internationaalrechtelijke aspecten, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet en de ontstaansgeschiedenis daarvan, medezeggenschapsaspecten van deze beide wetten in samenhang met de Wet op de ondernemingsraden, verantwoordelijkheid voor de naleving van deze beide wetten en vormgeving van de handhavingsnormering, handhaving van overheidswege.

mr. dr. J. van Drongelen (red.)
Meer informatie € 59,00
Meer informatie € 47,24 ebook
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina