Bouwrecht deel 4 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. B.C.M. Den Teuling

Beschrijving

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

 

In deel 4 worden behandeld:

  • Rechten van aannemer en opdrachtgever bij vertraging
  • Vertragingsschade

 

De inhoud van de delen in de nieuwe opzet (delen 1 tot en met 24) is achter in het boek opgenomen.

 

Met een bijzonder voorwoord van mr. B.C.M. Den Teuling.

 

Inhoudsopgave

Voorwoord

Gebruikte af kortingen

Hoofdstuk 1 Inleiding op Deel 3 en 4: aanvang en uitvoeringsduur van het werk en de aansprakelijkheid in geval van vertraging

1.1 Opzet van Deel 3 en 4

1.2 Enkele praktische opmerkingen inzake de aanvang en uitvoeringsduur van het werk

1.3 Enkele praktische opmerkingen inzake schadevergoeding bij vertraging

Hoofdstuk 2 De regeling van de aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot vertragingsschade

2.1 De regeling in het BW

2.2 De regeling in de UAV 2012 (1989)

2.3 De regeling in de AVA 2013 (1992)

2.4 De regeling in de UAV-GC 2005

Hoofdstuk 3 Rechtspraak op de aanspraak van de opdrachtgever op vertragingsschade

3.1 Het recht op vertragingsschade in het algemeen

3.2 Het vertragingsschadebeding (korting) in het algemeen

3.3 De gevorderde vertragingsschade is te hoog: beroep op matiging

3.4 De overeengekomen vertragingsschade is te laag: beroep op hogere vergoeding

3.5 De overeengekomen vertragingsschade is te hoog: beroep op geen of

minder vergoeding van vertragingsschade

3.6 Voorkomen of beperken van vertragingsschade door de opdrachtgever

Hoofdstuk 4 Rechtspraak op de aanspraken van de aannemer met betrekking tot vertraging

4.1 Vereisten aan de aanspraak op vergoeding

4.2 Zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen van aanspraak op vertragingsschade

4.3 Motivering/onderbouwing van de aanspraak

4.4 Ingebrekestelling

4.5 Berekening van de vertragingsschade

4.6 Omstandigheden die een rol spelen bij bepalen omvang vertragingsschade

4.7 Beperking van de schade

4.8 Hoe de berekening van de vertragingsschade geleden door de aannemer niet berekend mag worden

4.9 Diverse gevallen van gevorderde schadevergoeding

Jurisprudentieregister

Overzicht nieuwe opzet Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht

€ 69,50
Bestellen

ISBN: 9789462511880

Rechtsgebied: Bouwrecht

Serie: Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht (nieuwe opzet)

Deel: 4

Auteur: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden

Aantal pagina's: 222

Verschijningsdatum: 18 september 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina