DNA in het strafrecht

Hoe moet het niet? Hoe moet het wel?

Beschrijving

In deze gebundelde commentaren van de auteur op rechterlijke beslissingen draait het om de manier waarop strafrechters omgaan met het bewijs. Consistentie van de bewijsmotivering blijkt vaak ver te zoeken. Dat komt het vertrouwen in de kundigheid van de rechter niet ten goede.

De commentaren schetsen een verontrustend beeld van onmacht, onkunde en intellectuele stagnatie bij diegenen die over de afloop van strafzaken beslissen. De stukken geven ook stof tot nadenken over de uiteenlopende soorten gegevens – wetenschappelijke en traditionele gegevens – in het strafdossier en hoe betrokkenen bij het strafproces daarmee om zouden kunnen gaan.

Deze bundel is een pleidooi om anders, namelijk meer rationeel, te denken en te redeneren langs de wegen van een consistente, logische methodiek.

Over de auteur(s)

Mr. H.W.J. de Groot is oud-raadsheer in het Hof Amsterdam.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding

1 Een opgeblazen lunchroom in Zwolle

1.1 Het vonnis

1.2 Het opsporingsonderzoek en de bewijsoverweging in het vonnis

1.3 Bewijzen stap voor stap

1.4 De rechtbank neemt de leiding

1.5 De instructie van de zitting

1.6 De eerste reden voor de vrijspraak

1.7 Conclusie

2 Poging tot verkrachting in Helmond

2.1 Op de trap

2.2 Het vonnis

2.3 Bewijzen in het strafrecht

2.4 Over het waarderen van bewijs

2.5 Bewijswaarde van niet-numerieke gegevens

2.6 Hoe is in het vonnis met het bewijs omgegaan?

2.7 Conclusies

3 Poging tot verkrachting in een volkstuin

3.1 Bewijsredenering

3.2 Y-chromosomaal obstakel

3.3 Hoe had de rechtbank kunnen redeneren?

3.4 Conclusie

4 Vrijspraak voor vier plofkraken

4.1 Het vonnis

4.2 Het vonnis beoordeeld

4.3 Het arrest

4.4 Voorstel voor een bewijsredenering

4.5 Conclusies

5 Verkrachting op het Brettenpad

5.1 Wat is er gebeurd?

5.2 De bewijsredenering in het vonnis

5.3 Hoe had de bewijsredenering eruit kunnen zien?

5.3.1 Het bewijs van aanwezigheid

5.3.2 Bewijs van verkrachting?

5.4 Wat is er in de bewijsredenering van de rechtbank fout gegaan?

5.5 Conclusies

6 Het methodisch en cognitief tekort

6.1 Beslissing 1: ECLI:NL:GHAMS:2016:3712

6.2 Beslissing 2: ECLI:NL:RBOBR:2016:4327

6.3 Beslissing 3: ECLI:NL:RBOVE:2016:2291

6.4 Nou en?

6.5 De oorzaak van de kenniskloof

6.6 Tekorten

6.7 Wat te doen?

6.8 Mijn conclusies

7 Moord in Rosmalen

7.1 Beslissing

7.2 Bewijsredenering

7.3 Forensische gegevens

7.4 Wat er niet klopt

7.5 Bayes op proef

7.6 Conclusie

8 Verraden door glasdeeltjes: overval op een woning

8.1 Wat er gebeurde

8.2 De redenering van de rechters

8.3 Het rapport van glasonderzoek

8.4 De waarde van het rapport van glasonderzoek

8.5 De centrale plaats van technisch bewijs

8.6 Conclusie

9 Een overval uit 2003

9.1 Een oude overval

9.2 Een onvermijdelijke afloop?

9.3 De stellingen van de rechtbank

9.4 Conclusie

10 Vrijspraak van ontvoering

10.1 De feitelijke gegevens

10.2 Een verrassend vonnis

10.3 Bewijsexperiment

10.4 De achtergrond van de redenering van de rechtbank

10.5 Hoe redeneert de rechtbank?

10.6 Conclusies

11 Databanktreffer als enige bewijsmiddel

11.1 Twee soorten beslissingen

11.2 Waar zitten de problemen?

11.3 De twee geciteerde uitspraken

11.4 Conclusie

11.5 Een andere wijze van redeneren

12 Moord op de A73

12.1 Inleiding

12.2 De meest waarschijnlijke route

12.3 De verdachten als gebruikers

12.4 DNA, patroonhouders en kogels

12.5 Samenvatting

12.6 Hoe denkt het hof?

13 Moord in de Coolhaven

13.1 Hypothesen over de toedracht

13.2 Reconstructie met waarschijnlijkheden

13.3 Van waarschijnlijkheid naar vaststelling, scenario’s en falsificatie: drie conclusies

14 Het dode meisje

14.1 De gegevens in het dossier

14.2 Van koe naar toedracht: elimineren

14.3 Scenario en bewijs

14.4 De opstelling van de verdachte in het onderzoek

14.5 Hoe denkt de rechtbank?

14.6 Naschrift naar aanleiding van de uitspraak in deze zaak in hoger beroep

14.7 Dringende vragen

15 Schoten aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag

15.1 De weergave van de onderzoeksgegevens in het vonnis

15.2 De conclusies van de rechtbank I

15.3 De vragen van de rechtbank

15.4 Conclusies van de rechtbank II

15.5 Denken in waarschijnlijkheden in onzekere situaties

15.6 Een andere kijk op dezelfde gegevens

15.7 Conclusie

€ 29,50
Bestellen

ISBN: 9789462511873

Rechtsgebied: Strafrecht

Auteur: Jaap de Groot

Aantal pagina's: 208

Verschijningsdatum: 4 september 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina