Werkboek Algemeen bestuursrecht

Beschrijving

Dit werkboek bevat formatieve toetsen (casus, uitspraken en vragen) en checklists. De vragen hebben betrekking op meerdere belangrijke onderwerpen van het algemeen bestuursrecht. Aan

de orde komen de kernbegrippen van de Awb (bestuursorganen, belanghebbenden en besluiten), toekenning van bestuursbevoegdheid (attributie, delegatie en mandaat), normen voor het handelen

van bestuursorganen (algemeen verbindende voorschriften en algemene beginselen van behoorlijk bestuur), handhaving (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke boete) en gedogen, schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, nadeelcompensatie, overheid en privaatrecht alsmede rechtsbescherming (bezwaar, administratief beroep, beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening).

 

Het werkboek biedt voor studenten die zich voorbereiden op het tentamen algemeen bestuursrecht een goede ondersteuning. In het boek zijn aan het einde van elk hoofdstuk op docerende wijze antwoorden opgenomen. Het werkboek is geschikt voor het hoger juridisch onderwijs met collegecycli van verschillende omvang en intensiteit.

 

Ook voor de praktijkjurist is het werkboek van belang. De aansprekende formatieve toetsen zijn aan de praktijk ontleend. De checklists bieden een handzaam hulpmiddel bij de voorbereiding op het tentamen algemeen bestuursrecht alsmede voor wie in de bestuursrechtelijke praktijk werkzaam is. Het boek is een resultaat van jarenlange ervaring van de auteurs in de praktijk en/of het onderwijs.

Inhoudsopgave

Inleiding

Lijst van afkortingen

1 Kernbegrippen van de Awb

1.1 Bestuursorganen – Vragen

1.1 Bestuursorganen – Antwoorden

1.2 Belanghebbenden – Vragen

1.2 Belanghebbenden – Antwoorden

1.3 Besluiten – Vragen

1.3 Besluiten – Antwoorden

2 Toekenning bestuursbevoegdheid

2 Toekenning bestuursbevoegdheid – Vragen

2 Toekenning bestuursbevoegdheid – Antwoorden

3 Normen voor handelingen van bestuursorganen

3.1 Discretionaire bevoegdheid – Vragen

3.1 Discretionaire bevoegdheid – Antwoorden

3.2 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur – Vragen

3.2 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur – Antwoorden

4 Handhaving en gedogen

4 Handhaving en gedogen – Vragen

4 Handhaving en gedogen – Antwoorden

5 Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en nadeelcompensatie bij rechtmatige besluiten (‘égalité devant charges publiques’ oftewel ‘publieke lasten gelijk verdelen’)

5 Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en nadeelcompensatie bij rechtmatige besluiten – Vragen

5 Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en nadeelcompensatie bij rechtmatige besluiten – Antwoorden

6 Overheid en privaatrecht

6 Overheid en privaatrecht – Vragen

6 Overheid en privaatrecht – Antwoorden

7 Rechtsbescherming

7.1 Voorprocedures van bestuurlijke heroverweging – Vragen

7.1 Voorprocedures van bestuurlijke heroverweging – Antwoorden

7.2 Beroep bij de bestuursrechter – Vragen

7.2 Beroep bij de bestuursrechter – Antwoorden

7.3 Voorlopige voorziening – Vragen

7.3 Voorlopige voorziening – Antwoorden

7.4 Hoger beroep bij de bestuursrechter – Vragen

7.4 Hoger beroep bij de bestuursrechter – Antwoorden

7.5 Rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter – Vragen

7.5 Rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter – Antwoorden

Bijlagen

Bijlage 1 Actoren

Bijlage 2 Overzicht openbare lichamen en dier organen (a-organen)

Bijlage 3 Stappenplan a- en b-organen

Bijlage 4 B-organen (artikel 1:1 lid 1 onder b Awb)

Bijlage 5 Normering bestuurshandelen

Bijlage 6 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Bijlage 7 S tappenplan tweewegenleer

Bijlage 8 Ontvankelijkheidseisen in de Awb

Bijlage 9 Tijdsbalk rechtsbescherming

Bijlage 10 Verschil bezwaar/administratief beroep en beroep op de rechtbank

Over de auteurs

€ 23,50
Bestellen

Deze uitgave is ook beschikbaar als e-book.

ISBN: 9789462511811

Rechtsgebied: Recht algemeen

Auteur: A. Azimi, R.J. van Dam, M. Harmsen, O.A.P. van der Roest

Aantal pagina's: 248

Verschijningsdatum: 13 juni 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina