Recht & Interpretatie - 3e druk

Een korte uitleg

Beschrijving

Recht & Interpretatie is bedoeld als inleidend (leer)boek. Op een toegankelijke wijze kunnen geïnteresseerden kennismaken met het werk van de jurist en lezen dat de rechtsgeleerdheid meer is dan een subsumptie van een minorpremisse en een majorpremisse.

 

Er is aandacht voor onder andere historie, natuurrecht, ethiek, codificatiegeschiedenis en interpretatiemethoden. Ook wordt ingegaan op de motivering en legitimiteit van een juridisch(e) beslissing en advies, de stappen die genomen moeten worden bij de beantwoording van een rechtsvraag en de fasen in een juridisch kwalitatief onderzoek.

 

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele praktische of theoretische opdrachten en het boek wordt afgesloten met een formatieve eindtoets. De antwoorden staan achterin het boek.

Over de auteur(s)

Mr. O.A.P. van der Roest studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hoofddocent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij was vele jaren (kanton)rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Gelderland, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Den Haag (vreemdelingenrechter) en voorzitter/lid van verschillende bezwaarschriften- en klachtencommissies bij gemeenten, provincies en waterschappen en binnen de jeugdzorg. Verder was hij verbonden aan het Ambtenarencentrum, de Open Universiteit, het Eggens Instituut voor juridisch postacademisch onderwijs van de Universiteit van Amsterdam en het opleidingsinstituut van de Rechterlijke Organisatie het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Hij publiceerde verder over inleiding recht, algemeen bestuursrecht, ambtenarenrecht en socialezekerheidsrecht.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Afkortingenlijst

1. Rechtshistorie in een notendop

2. Goddelijk recht en natuurrecht in vogelvlucht

2.1 Over vrijheid van godsdienst in Nederland

2.2 Het goddelijk recht of klassiek natuurrecht (ius divinum)

2.3 Het natuurrecht (ius naturale)

3. Ethische aspecten

4. John Austin, de actualiteit van zijn theorie over ‘recht’

4.1 De soeverein geeft bevelen aan zijn onderdanen en hoeft anderen niet te gehoorzamen

4.2 Een meerderheid van de onderdanen maakt er gewoonte van de bevelen te gehoorzamen

4.3 Een rechtsregel moet algemeen zijn

4.4 De soeverein heeft de macht om al zijn bevelen door het opleggen van sancties af te dwingen

4.5 Onderscheid moet worden gemaakt tussen recht en moraal

4.6 Het bevel van de soeverein is de enige rechtsbron

5. Taalkundige interpretatie

6. Rechtstoepassing

7. Rechtsvinding

7.1 De verschillende interpretatiemethoden

7.2 Keuze interpretatiemethode

7.3 Redeneervormen

7.4 Voorrangsregels

7.5 Resultaten van interpreteren en redeneren

8. Rechtsvorming door de burgerlijke rechter en de bestuursrechter

9. Legitimiteit

9.1 Legitimiteit van antwoorden op rechtsvragen

9.2 Legitimiteit van conclusies in kwalitatief juridisch onderzoek

Formatieve eindtoets

Antwoorden op de oefenopdrachten en de formatieve eindtoets

Enkele Latijnse woorden

Personenregister 245

Zakenregister

€ 32,50
Bestellen

ISBN: 9789462511767

3e druk

Rechtsgebied: Recht algemeen

Auteur: mr. O.A.P. van der Roest

Aantal pagina's: 252

Verschijningsdatum: 12 juni 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina