Verbonden overeenkomsten in het handelsrecht

Beschrijving

Het leerstuk van de samenhangende rechtsverhoudingen in het overeenkomstenrecht is wellicht het beste voorbeeld van de omstandigheid dat de grenzen van het civil law contractenrecht onder druk staan. De verbonden overeenkomsten zijn overeenkomsten die een zodanige invloed op elkaar uitoefenen dat een wijziging binnen de ene overeenkomst niet zonder gevolgen kan blijven voor een ‘verbonden’ andere overeenkomst. Deze osmotische werking tussen twee of meerdere overeenkomsten verhoudt zich slecht met de heersende doctrine waarin de beslotenheid van de overeenkomst vooropstaat. Dat wil zeggen dat alleen partijen bij een overeenkomst directe invloed kunnen uitoefenen op de rechtssfeer van die overeenkomst en dat derden die niet direct als partij betrokken zijn bij die overeenkomst, geen invloed kunnen uitoefenen op de rechtsgevolgen van die overeenkomst.

In dit boek wordt de ontwikkeling van het leerstuk verbonden overeenkomsten in de rechtspraak geschetst. Daarbij worden enerzijds kritische noten geplaatst en anderzijds openingen onderzocht die wellicht als handvat kunnen dienen in een toekomstig codificatieproces.

Inhoudsopgave

Inhoud

Voorwoord

Inleiding

1 Nadere plaatsbepaling

1.1 Inleiding

1.2 Nadere beschouwing van de doctrine

2 De systematiek van verbonden overeenkomsten

2.1 Inleiding

2.2 Overige wijzen van doorwerking (variant c en d) en nadere afkadering

3 De dijken houden het niet meer, voorbeelden van verbonden overeenkomsten

3.1 Inleiding

3.2 Kernovereenkomsten

3.3 Flankerende overeenkomsten

4 Naar een meer open systeem

4.1 Inleiding

4.2 Voorbeeld 1. Vissers c.s./Compaen

4.3 Voorbeeld 2. Rb. Overijssel 28 mei 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA1652, NJF 2013/325 (Menzis/Patiënt)

4.4 Nadere beschouwing van de doctrine

4.5 De bezwaren

4.6 Conclusie

Jurisprudentieregister

Lijst van eerdere publicaties van de auteur welke verband houdenmet het onderwerp van dit boek en waarop dit boek mede is gebaseerd

Lijst van literatuur waarnaar wordt verwezen en welke is geraadpleegd

€ 19,50
Reserveren
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511743

Rechtsgebied: Handelsrecht

Serie: NTHR-reeks

Deel: 24

Auteur: mr. dr. A.H. Lamers

Aantal pagina's: 62

Verschijningsdatum: 14 mei 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina