Wet aanpak schijnconstructies

Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht deel 7

Beschrijving

Misbruik van de bereidheid van arbeidskrachten, bijvoorbeeld uit andere lidstaten van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, om voor een lager loon te werken dan het toepasselijk minimumloon, leidt tot oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en aan werknemerskant tot verdringing, onderbetaling en soms zelfs uitbuiting. Als gevolg van het verdringingseffect staat het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder druk. Om aan deze ongewenste situatie(s) zowel aan de kant van de bedrijven als aan werknemerskant iets te kunnen doen, is de Wet aanpak schijnconstructies tot stand gebracht. Deze wet behandelt oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en een beloning voor werknemers.

In dit boek wordt de parlementaire geschiedenis van die wet behandeld. Een wijziging in een wettelijk voorschrift wordt voorafgegaan door de oude (te wijzigen) wettekst. Het wijzigingsonderdeel sluit af met het wettelijk voorschrift waarin de wijzigingen zijn aangebracht. Daarbij is de volgorde aangehouden van de parlementaire behandeling. In de marge is aangegeven welk onderdeel van de parlementaire behandeling aan de orde is.

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen is universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

1. Algemeen

2 Hoofdlijnen wetsvoorstel

3 Budgettaire en overige effecten

4 Handhaving

5 Evaluatie en monitor

6 Ontvangen adviezen

7 Overig

8 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

9 Wijziging van Boek 7 Burgerlijk Wetboek

10 Wijziging van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

11 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen

12 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

13 Wijziging van de Arbeidstijdenwet

14 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

15 Wijziging van de Wet op de economische delicten

16 Overgangsrecht, slotbepalingen en inwerkingtreding

Bijlage

€ 44,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511750

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Serie: Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht

Deel: 7

Redactie: mr. dr. J. van Drongelen

Aantal pagina's: 280

Verschijningsdatum: 17 mei 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina