Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht deel 6

Beschrijving

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) is in 1968 tot stand gebracht als een zuiver civielrechtelijke wet met als oogmerk de werknemer een loon te garanderen als aanvaardbare tegenprestatie voor de verrichte arbeid. In 2007 is de bestuurlijke boete als handhavingsinstrument van de overheid ingevoerd als uitvloeisel van een veranderde invulling van de betekenis van de Wml. Met het openstellen van de grenzen in mei 2007 voor de zogenoemde MOE-landers is het zwaartepunt verschoven naar oneerlijke concurrentie, wat kan worden gezien als een verschuiving van de werknemers naar de onderneming. De bestuursrechtelijke handhaving van de wet blijkt een nachtmerrie te zijn voor de toezichthoudende instantie, de Arbeidsinspectie (thans: Inspectie SZW). De handhavingsproblemen zijn telkens opgelost met aanpassing van de wetgeving. In dit boekje wordt de parlementaire geschiedenis van een van deze wijzigingswetten behandeld. Een wijziging in een wettelijk voorschrift wordt voorafgegaan door de oude (te wijzigen) wettekst. Het wijzigingsonderdeel sluit af met het wettelijk voorschrift waarin de wijzigingen zijn aangebracht. Daarbij is de volgorde aangehouden van de parlementaire behandeling. In de marge is aangegeven welk onderdeel van de parlementaire behandeling aan de orde is.

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen is universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg

 

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

1 Algemeen

Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1 Inleiding

1.2 Achtergrond WML

1.3 Wetsvoorstel aanpassing minimumloon

Hoofdstuk 2. Wettelijk minimumjeugdloon

2.1 Inleiding

2.2 Aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon

2.3 Aanvullende maatregelen bij de invoering

2.4 Het wettelijk minimumjeugdloon en de koppeling met sociale zekerheid

Hoofdstuk 3. Minimumloon bij betaling op basis van stukloon

3.1 Inleiding

3.2 Voorstel

Hoofdstuk 4. Minimumloon bij meerwerk

4.1 Inleiding

4.2 Voorstel

Hoofdstuk 5. Effecten op budget en regeldruk

5.1 Effecten op budget

5.2 Regeldruk

Hoofdstuk 6. Arbeidsmarkt- en inkomenseffecten

6.1 Wettelijk minimumjeugdloon

6.2 Stukloon

6.3 Wettelijke grondslag voor meerwerk

Hoofdstuk 7. Internationale aspecten

Hoofdstuk 8. Handhavings- en uitvoeringseffecten

Handhavingstoets Inspectie SZW

Uitvoeringstoets UWV

Uitvoeringstoets Belastingdienst

Uitvoeringstoets gemeenten

2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

3 Burgerlijk Wetboek

4 Overgangsrecht en inwerkingtreding

Bijlage

Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen, Stb. 2017, 24 

€ 39,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511644

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Serie: Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht

Deel: 6

Redactie: mr. dr. J. van Drongelen

Aantal pagina's: 152

Verschijningsdatum: 17 mei 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina