Financiële regulering: de verhouding tussen interne governance en extern toezicht

Beschrijving

In dit boek worden de grondslagen en uitgangspunten van corporate governance en financieel toezicht geanalyseerd, vergeleken en toegelicht. Inmiddels is een duidelijke overlap tussen beide systemen ontstaan en dit levert juridische en praktische knelpunten op. Zowel corporate governance codes als het financieel toezichtrecht zijn na de financiële crisis van 2008-2012 ingrijpend veranderd. De voornaamste aanleidingen voor deze verschuivingen zijn: de Europeanisering van het financieel toezichtrecht; het verlies van vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van de sector en de toegenomen rol van financiële toezichthouders in de regulering van interne governance aspecten van banken.

 

Corporate governance codes zijn instrumenten van zelfregulering, zoals ook het bancaire tuchtrecht en de bankierseed. Deze bevatten normen die naar hun aard, inhoud en handhaafbaarheid grotendeels ongeschikt zijn om opgenomen te worden in wetgeving. Desondanks is sprake van een toegenomen gebruik van moraal-ethische normen in de financiële toezichtwet- en regelgeving, gericht op de regulering van gedrag en cultuur in banken. De regulering van gedrag en cultuur behoort traditioneel gezien echter in de sfeer van zelfregulering, voornamelijk uitgewerkt in corporate governance codes.

 

Een meer principiële scheiding tussen interne governance en extern overheidstoezicht zal leiden tot een toegenomen effectiviteit en efficiency van beide systemen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Inleiding

1.1 Introductie

1.2 Aanleiding en probleemstelling

2 De verhouding tussen zelfregulering en wetgeving in het financiële toezichtrecht

2.1 De ontwikkeling van corporate governance

2.2 Over recht en moraal

2.3 De verhouding tussen zelfregulering en recht

2.4 Zelfregulering in de Nederlandse financiële sector

2.5 Een overzicht van financieel toezicht in Nederland

3 Een paradigmaverschuiving ten aanzien van financiële corporate governance

3.1 Doelstellingen van corporate governance in financiële instellingen

3.2 Tekortkomingen in corporate governance

3.3 De convergentie tussen corporate governance en financieel toezichtrecht

3.4 De regulering van finance en governance: een pleidooi voor ‘skin in the game’

4 De rol van ethiek in externe en interne governance

4.1 De ethische grondslagen van corporate governance

4.2 Financiële ethiek

4.3 Governance, finance en zorgethiek

4.4 Risicomanagement en ethiek

5 Een versnelde transformatie van soft law naar hard law in het financieel recht

5.1 Het begrip soft law

5.2 Een korte historie van financiële regulering – van 1929 tot 2017

5.3 Soft law en financieel toezicht

5.4 De Bankenunie en de implementatie van Basel III in het CRD IV-pakket

6 De complexiteit en toegenomen onoverzichtelijkheid van de Wft

6.1 De complexiteit en gelaagdheid van de Wft

6.2 De veranderde focus en doelstellingen in de financiële toezichtwetgeving

6.3 De ingrijpende Europese invloed op de Wft en de Nederlandse financiële toezichthouders

7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Regulering voorbij de grenzen van het recht

7.2 Een striktere scheiding en af bakening tussen corporate governance en financieel toezicht

7.3 Afsluitende beschouwing

Financial regulation: the relationship between internal governance and external supervision

Literatuurlijst

Jurisprudentieregister

Wetgeving, beleidsstukken en overige publicaties

€ 59,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511668

Rechtsgebied: Financieel recht

Auteur: mr. Mark D. H. Nelemans

Aantal pagina's: 292

Verschijningsdatum: 23 maart 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina