MiFID II

Vanuit praktijk en theorie bezien

Beschrijving

Onder MiFID II worden beleggingsondernemingen geconfronteerd met nieuwe verplichtingen. Deze variëren van rapportageverplichtingen, eisen ten aanzien van product governance en maatregelen om de belangen van consumenten beter te kunnen beschermen.

 

Dit boek is samengesteld door experts die technisch uiteenzetten wat de verplichtingen behelzen, maar ook ingaan op de implicaties voor de dagelijkse praktijk. Hierdoor is het een waardevol naslagwerk geworden voor compliance officers, toezichthouders, bankjuristen, advocaten en rechterlijke macht.

Over de auteur(s)

Dr. mr. F.M.A. ’t Hart is compagnon van Hart advocaten. Hart advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor voor financiële ondernemingen en houdt zich uitsluitend bezig met financieel recht. ’t Hart is rechter-plaatsvervanger bij de fraudekamer van de rechtbank Gelderland. Daarnaast doceert en publiceert hij regelmatig over het financieel recht en is hij redacteur van (juridische) boekenseries en tijdschriften.

 

Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Banking bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Daarnaast is hij hoogleraar aan de postgraduate opleiding Investment Management van de School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam. Hier doceert hij Compliance en wet- en regelgeving voor beleggingsondernemingen. Tevens doceert hij Ethiek en Corporate Governance aan de UvA. Hij is lid van de Tuchtcommissie Banken.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Overzicht en bronnen van MiFID II/MiFIR – Mr. Rosemarijn Labeur

1.1 Inleiding: wat is MiFID II?

1.2 Voorgeschiedenis en grondbeginselen MiFID II

1.3 Het Europese wetgevingssysteem

1.4 Level 1 MiFID II: de kaderrichtlijn en MiFIR

1.5 Level 2: gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen MiFID II

1.6 Level 3: MiFID II verder ingekleurd door ESMA en de Europese Commissie

1.7 Level 4: uniforme toepassing MiFID II door nationale toezichthouders

1.8 Toepassing bronnen in de praktijk

1.9 Lidstaatopties en goldplating

1.10 Besluit en samenvatting van bronnen

Bijlage 1: Inhoudsopgave MiFID II kaderrichtlijn

Bijlage 2: Inhoudsopgave MiFIR

2 Corporate governance volgens MiFID II – Prof. mr. Danny Busch

2.1 Inleiding

2.2 Doelstellingen van governance

2.3 Brede betekenis begrip ‘leidinggevend orgaan’

2.4 Eisen aan het leidinggevend orgaan: overkoepelende norm

2.5 Eisen aan het leidinggevend orgaan: uitwerking van de hoofdnorm

2.6 Voldoende middelen voor introductie en opleiding

2.7 Beheerst beloningsbeleid

2.8 Maatregelen tegenover individuele leden van het leidinggevend orgaan en andere medewerkers

2.9 Conclusie

3 Product governance – Dr. mr. Frank ’t Hart

3.1 Korte voorgeschiedenis

3.2 Wettelijke regeling sinds 2013

3.3 Product governance onder MiFID II

3.4 Overzicht regelgeving

3.5 Product governance: aanbieder

3.6 Product governance distributeurs

3.7 Capita selecta

3.8 Slotbeschouwing

4 Handelsplatformen – Mr. Floortje Nagelkerke

4.1 Inleiding

4.2 Hoe werkt een handelsplatform?

4.3 Wat zijn handelsplatformen?

4.4 Vergunningprocedure en doorlopend toezicht

5 Transactierapportage – Mr. Jelle Dinant

5.1 Inleiding

5.2 Het wettelijke kader

5.3 Het bijhouden van gegevens

5.4 Meldingsplicht

5.5 Het verstrekken van referentiegegevens

5.6 Conclusie

6 Meer transparantie, maar ook meer regels – Mr. Jelle Dinant

6.1 Inleiding

6.2 Wettelijk kader

6.3 Transparantie voor de handel voor multilaterale handelsplatformen

6.4 Transparantie na de handel voor handelsplatformen

6.5 Verplichting om handelsgegevens afzonderlijk en tegen redelijke commerciële voorwaarden aan te bieden

6.6 Transparantie voor beleggingsondernemingen met systematische internalisatie en beleggingsondernemingen die buiten de beurs handelen

6.7 Gemeenschappelijke bepalingen voor pre-trade en post-trade transparantieberekeningen

6.8 Conclusie

7 Vakbekwaamheidseisen onder MiFID II – Mr. Jerry Brouwer en drs. Clemens Spoorenberg

7.1 Inleiding

7.2 De richtsnoeren

7.3 Op welke wijze verloopt de implementatie van de richtsnoeren in Nederland?

7.4 Wat dien je als onderneming inzake kennis en bekwaamheid in ieder geval op orde te hebben?

7.5 Ten slotte

8 Derde landen beleid – Mr. Bas Jennen en mr. Lotte van den Broek

8.1 Introductie

8.2 Het derde landen beleid pre-MiFID II

8.3 Het derde landen beleid onder MiFID II

8.4 Toetreding tot gereglementeerde markten en MTF’s in Nederland

8.5 Conclusie

9 Consumentenbescherming onder MiFID II – Prof. dr. Tom Loonen en mr. Mike Staring

9.1 Introductie

9.2 De beleggingsdienstverlening nader bezien

9.3 De werking van het ken uw cliënt-beginsel onder MiFID II

9.4 Onafhankelijk en niet-onafhankelijk beleggingsadvies

9.5 Informatie- en waarschuwingsverplichtingen als beleggersbescherming

9.6 Kritische noten

10 Onderzoek op beleggingsgebied: hoe de beleggingsanalist zich opnieuw uitvindt – Mr. Martijn Boeve

10.1 Introductie

10.2 Wettelijk kader

10.3 Impact van de nieuwe regels voor de analisten

10.4 Aandachtspunten voor de researchpraktijk

10.5 Afsluiting

Over de auteurs

€ 39,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511675

Rechtsgebied: Financieel recht

Serie: Financieel Juridische Reeks

Deel: 13

Redactie: dr. mr. F.M.A. 't Hart, prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen

Aantal pagina's: 228

Verschijningsdatum: 22 maart 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina