Pensioenoplossingen bij ontslag

Gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld

Beschrijving

Pensioen is een belangrijk onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Toch krijgen bij een individueel ontslag of reorganisatie de gevolgen en mogelijkheden voor het pensioen weinig aandacht. Vragen als ‘Wat zijn de gevolgen mocht er geen actie worden ondernomen?’ en ‘Welke voordelen kunnen er worden behaald als er juist wel tot actie wordt overgegaan?’ worden in dit boek beantwoord.

De antwoorden houden rekening met alle rechtsgebieden en zijn uitvoerig onderbouwd met de bijbehorende wetsartikelen, literatuur en jurisprudentie. Ondersteund met een groot aantal praktijkvoorbeelden bieden de informatie en de besproken oplossingsconstructies een handelingsperspectief voor de ontslagpraktijk.

Over de auteur(s)

Dirk-Jan Plate CPC is zelfstandig adviseur met veel ervaring op het gebied van reorganisaties bij zowel kleine als grote bedrijven en overheidsinstellingen.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

1 Inleiding

2 Korte uitleg van het Nederlandse pensioensysteem

2.1 Hoedanigheden

2.2 Pensioenpijlers

2.3 Pensioenkarakters

2.4 Pensioendriehoek

3 Gevolgen beëindiging arbeidsovereenkomst voor het pensioen

3.1 Algemeen

3.2 Ouderdomspensioen

3.3 Partnerpensioen

3.4 Arbeidsongeschiktheidspensioen

3.5 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

3.6 Voorwaardelijk pensioen

3.7 Toeslagbeleid gewezen deelnemer

3.8 Waardeoverdracht

3.9 Wijzigingen ná einde arbeidsovereenkomst

3.10 Herstel arbeidsovereenkomst, herstel pensioen?

3.11 Invloed pensioen op de transitievergoeding

3.12 Aanvullende vergoeding bovenop transitievergoeding

3.13 Afspraken voortvloeiend uit een vaststellingsovereenkomst

3.14 Oók de pensioenuitvoerder moet zorgvuldig informeren

3.15 Samenloop pensioen en WW

4 Mogelijkheden

4.1 Bestedingsmogelijkheden transitie-/ontslagvergoeding

4.2 Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

4.3 Seniorenregeling

4.4 Hoe het voorwaardelijk pensioen beschermen?

4.5 Vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling

4.6 Aanvulling partnerpensioen

4.7 Aanvulling arbeidsongeschiktheidsdekking

4.8 Waardeoverdracht (individueel)

5 Gerelateerde onderwerpen

5.1 Pensioen-/leeftijdsontslag

5.2 Beëindiging deelneming, voortzetting arbeidsovereenkomst

Bijlage Actietermijnen met betrekking tot een individuele waardeoverdracht

Literatuurlijst

Jurisprudentieregister

€ 22,22
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511682

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Auteur: Dirk-Jan Plate CPC

Aantal pagina's: 106

Verschijningsdatum: 29 maart 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina