Implementatie wijzigingen Code en aanhangsels Maritiem Arbeidsverdrag

Parlementaire geschiedenis

Beschrijving

Op 23 februari 2006 is door de Internationale Arbeidsconferentie (ILO) te Genève Maritiem Arbeidsverdrag (IAO-Verdrag nr. 186; Trb. 2007, 93) aangenomen. Op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85) zijn de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie goedgekeurd. De implementatie van deze wijzigingen zijn gerealiseerd door aanpassingen van Boek 7 Afdeling 12 van het Burgerlijk Wetboek (de zee-arbeidsovereenkomst) en de Wet zeevarenden.

 

Dit boek bevat als vijfde in de reeks over het Maritiem Arbeidsverdrag de parlementaire geschiedenis van de wet waarmee de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 zijn geïmplementeerd.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Lijst van afkortingen

1. Introductie

– HOOFDSTUK I Algemeen

– HOOFDSTUK II Wijziging betreffende het achterlaten van de zeevarenden door de reder

– De huidige situatie van achtergelaten zeevarenden

– Financieel zekerheidssysteem voor bijstand aan achtergelaten zeevarenden

– HOOFDSTUK III Wijziging betreffende de aansprakelijkheid van de reder voor contractuele vorderingen in verband met overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid van de zeevarende als gevolg van een arbeidsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico

– HOOFDSTUK IV Financiële gevolgen

– Uitvoeringskosten

– Administratieve lasten

– HOOFDSTUK V Consultatie en adviezen

– Sociale Partners

– International Group van P&I Clubs

– HOOFDSTUK VI Lagere regelgeving

– Regeling zeevarenden, § 5. Certificaat maritieme arbeid en verklaring naleving maritieme arbeid

– Transponeringstabel

2. De zee-arbeidsovereenkomst

3. De Wet zeevarenden

4. Overgangsrecht en inwerkingtreding

Bijlagen

– Bijlage 1: Wijzigingen van de Code ter uitvoering van de voorschriften 2.5 en 4.2 en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (MAV, 2006), aangenomen door het Bijzondere Tripartiet Comité op 11 april 2014, Trb. 2016, 85

– Bijlage 2: Wet van ... januari 2018 houdende implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85), Stb. 2018, ... 

€ 24,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511620

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Serie: Maritiem Arbeidsverdrag

Deel: 5

Redactie: mr. dr. J. van Drongelen, mr. A.D.M. van Rijs

Aantal pagina's: 68

Verschijningsdatum: 8 maart 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina