Het minimumloon gebundeld

Beschrijving

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) die in 1968 tot stand is gekomen had als uitgangspunt dat een werknemer een loon moest worden verzekerd dat, gezien de algehele welvaartssituatie, als een aanvaardbare tegenprestatie voor de verrichte arbeid kan worden beschouwd. De handhaving van deze wet was zuiver civielrechtelijk. In 2007 is de bestuursrechtelijke handhaving ingevoerd waarbij de betekenis van de Wml is aangepast. Centraal staat nu oneerlijke concurrentie als gevolg van het openstellen van de grenzen voor de zogenoemde MOE-landers. De bestuursrechtelijke handhaving heeft geleid tot allerlei handhavingsproblemen bij de Arbeidsinspectie/Inspectie SZW. De handhavingsproblemen zijn telkens opgelost met aanpassing van de wetgeving. Over deze aanpassingen is een aantal kritische artikelen verschenen in ArbeidsRecht, Sociale Zaken Actueel, Over de Grens en PS Documenta die in dit deeltje van Thema Arbeid & Recht zijn opgenomen. Deze kritische artikelen zijn aangevuld met een aantal artikelen, die óf van belang zijn voor begrip van een aantal in de wet gebezigde termen óf de toepasselijkheid van de wet. Het geheel is voorzien van een inleidend hoofdstuk over de geschiedenis van het (wettelijk) 

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen is als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg.

Mevr. mr. A. van Drongelen is juriste Arbeidsrecht bij SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

1 Introductie – Harry & Amber van Drongelen

1.1 Een kwaad leven

1.2 Er gloort hoop!

1.3 De wetgever doet een eerste poging

1.4 Naar een Wml

1.5 De handhavingsperikelen

1.6 Een leeswijzer

2 De ‘normale arbeidsduur’ – Harry van Drongelen & Jakob Hofsteenge

2.1 Inleiding

2.2 Het minimumloon

2.3 Terug in de tijd

2.4 Het woord is aan de rechter

2.5 De beleidsmatige invulling

2.6 Opnieuw de rechter aan het woord

2.7 Nieuw onderzoek

2.8 Slot

3 De handhaving van de Wml, een opfrisser! – Harry van Drongelen

4 ‘Meerwerk’, structureel langer werken of overwerk? – Harry van Drongelen & André van Rijs

4.1 Inleiding

4.2 Wat voorafging

4.3 Wat is meerwerk?

4.4 Het verschijnsel ‘overwerk’

4.5 De vormgeving

4.6 Verplicht overwerk?

4.7 Slot

5 Opnieuw de ‘normale arbeidsduur’ – Harry van Drongelen

5.1 Inleiding

5.2 Deeltijdarbeid en het zogenoemde ‘meerwerk’

5.3 Andere tijdsduur

5.4 Slot

6 Wat is dat toch met het stukloon? – Harry van Drongelen

6.1 Inleiding

6.2 De Wml en haar eigen loonbegrip

6.3 Loonvormen

6.4 ‘Normale arbeidsduur’

6.5 Stukloon en ‘de tijd die redelijkerwijs is gemoeid met de uitvoering van de verrichte arbeid’

6.6 Slotbeschouwing

7 Het stukloon en de handhaving – Harry van Drongelen

7.1 Inleiding

7.2 Het stukloon en de fictie van de arbeidsduur

7.3 Het stukloon en de nieuwe fictie van de arbeidsduur

7.4 Is het handhavingsprobleem met de wijziging opgelost?

8 De Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm – Harry van Drongelen

8.1 Inleiding

8.2 Uitgangspunten

8.3 De toetsingscommissie

8.4 Actualisering en bekendmaking van de stukloonnorm

8.5 Niet alleen onzorgvuldigheden

9 Huisvestingskosten – Harry van Drongelen & Bart Maes

9.1 Inleiding

9.2 De civielrechtelijke looninhouding

9.3 Het Wml en de inhouding van huisvestingskosten

9.4 Administratieve verplichtingen

9.5 De civielrechtelijke verrekening

9.6 Slotbeschouwingen

9.7 Conclusie

10 Over niet tijdige betaling – Harry van Drongelen

10.1 Inleiding

10.2 Handhavingsproblemen

10.3 En weer gaat het mis!

10.4 Slotbeschouwing

11 De Wml en de overeenkomst van opdracht – Harry van Drongelen & Huib de Kort

11.1 Inleiding

11.2 Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid

11.3 De reikwijdte van de Wml

11.4 De uitbreiding van de reikwijdte van de Wml tot nader te bepalen overeenkomsten van opdracht

11.5 Kritiek op het wetsvoorstel

11.6 Slot

12 De zeevarende en het wettelijk minimumloon – Harry van Drongelen & André van Rijs

12.1 Inleiding

12.2 De Haagse Rechtbank in juli 2016

12.3 De zeevarende als belanghebbende

12.4 Slot

€ 27,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511637

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Serie: Thema's Arbeid & Recht

Deel: 11

Auteur: mr. dr. J. van Drongelen, mr. A. van Drongelen

Aantal pagina's: 144

Verschijningsdatum: 5 maart 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina