Handboek Stichting en Vereniging

Studenteneditie

Beschrijving

Na het verschijnen van de tweede druk van het Handboek Stichting en Vereniging in 2013 verschijnt deze studenteneditie op dit gebied. Het is een selectie van de voor studenten in bachelor-, maar vooral mastertrajecten meest interessante onderwerpen op het terrein van verenigingen- en stichtingenrecht. Daarnaast is de selectie van referenties naar literatuur en rechtspraak mooi toegesneden op de behoeften van de student.

 

De afgelopen jaren hebben zich interessante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op dit terrein voorgedaan, alsook op het terrein van de bijzondere verschijningsvormen van de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. Ook aan deze actualiteiten wordt op maat aandacht besteed. Het boek is geschreven voor de academische studie, maar heeft tegelijkertijd oog voor de praktische aspecten, zulks ter voorbereiding op de praktijk waarin de jeugdige jurist binnenkort werkzaam zal zijn. Aan de hand van voorbeelden worden alle belangrijke fasen in het leven van de rechtspersoon behandeld: van oprichting tot samenwerking, fusie en splitsing en van omzetting tot ontbinding. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de governance structuur, op de machtsverhoudingen binnen de organisatie, op de taken en verantwoordelijkheden van de diverse organen en het naar buiten treden van deze rechtspersonen. Intern en extern toezicht, de verantwoordelijkheden op het terrein van financiële administratie en de aansprakelijkheden van bestuurders, beleidsbepalers en toezichthouders komen daarbij nadrukkelijk aan de orde. Ook is er aandacht voor het Voorontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen dat, naar verwachting, op niet al te lange termijn zal leiden tot een nieuwe governance structuur voor vereniging en stichting.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Inleiding – Dr. J.J.A. Hamers en prof. mr. D.F.M.M. Zaman

2 Kenmerken van de stichting – Dr. M. Koelemeijer

3 Kenmerken van de vereniging – Dr. M. Koelemeijer

4 De oprichting van de stichting – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen

5 De oprichting van de vereniging – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen

6 De organisatie van de stichting – Dr. M. Koelemeijer

7 De organisatie van de vereniging – Dr. M. Koelemeijer

8 Het bestuur van de stichting en de vereniging – Dr. J.J.A. Hamers

9 Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders – Dr. J.J.A. Hamers en dr. S. Renssen

10 Vertegenwoordiging van de stichting – Prof. mr. C.A. Schwarz

11 Vertegenwoordiging van de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij – Prof. mr. C.A. Schwarz

12 Algemene vergadering – Mr. S. Laseur-Eelman en mr. A.H. Mars

13 Governance en toezicht – Mr. M.J. van Uchelen-Schipper

14 Statutenwijziging bij de stichting – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen

15 Statutenwijziging bij de vereniging – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen

16 De vereniging met afdelingen – Prof. mr. A.L.G.A. Stille

17 De coöperatie – Dr. G.J.H. van der Sangen

18 De onderlinge waarborgmaatschappij – Mr. M.A.J. Cremers

19 Enquêterecht bij vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting – Prof. mr. A.F.M. Dorresteijn

20 Omzetting – Mr. C.H.C. Overes

21 Samenwerking, fusie en splitsing – Mr. C.H.C. Overes

22 Ontbinding van de stichting – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen

23 Ontbinding van de vereniging – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen

24 Het uitkeringsverbod bij de vereniging en de stichting – Prof. mr. C.A. Schwarz

25 De stichting binnen concernverband – Prof. mr. A.F.M. Dorresteijn

26 De toekomst van de stichting, de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij – Prof. mr. D.F.M.M. Zaman

Verkort aangehaalde literatuur

Rechtspraakregister

Trefwoordenregister

€ 34,95
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511590

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht

Redactie: prof. mr. C.A. Schwarz, prof. mr. D.F.M.M. Zaman

Aantal pagina's: 484

Verschijningsdatum: 22 januari 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina