Arbeidsomstandighedenrecht deel 5 - 4e druk

De Arbowet geschetst

Beschrijving

Wat zijn de belangrijkste arboverplichtingen van werkgever en werknemers? Aan welke eisen moet de arbocatalogus voldoen? Mag de Inspectie SZW zomaar mijn bedrijf binnenstappen? De Arbowet geschetst biedt u een makkelijke toegang tot de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In de ondernemingsraad, op de werkvloer of bij het opstellen van de arbocatalogus: door de compacte en overzichtelijke weergave van de wet heeft u in elke situatie snel de juiste tekst met een heldere toelichting bij de hand.

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen is universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg.

Mr. J.A. Hofsteenge is coördinerend wetgevingsjurist bij de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze directie is onder meer verantwoordelijk voor de wetgeving op het terrein van de arbeidsomstandigheden.

Inhoudsopgave

1 Inleiding – algemeen

1.1 Inleiding

1.2 Uitgangspunt

1.3 Het algemene kader voor het arbobeleid

2 Algemene principes voor het arbobeleid

2.1 Inleiding

2.2 Algemene doelvoorschriften

2.3 Doelvoorschriften gericht op specifieke risico’s

2.4 Concrete doelvoorschriften

3 De systeembepalingen

3.1 De stappen in elk gestructureerd arbobeleid

3.2 De risico-inventarisatie en -evaluatie

3.3 Het plan van aanpak

3.4 Uitvoering organiseren

3.5 Evaluatie en bijstelling

3.6 Kleine werkgevers

4 De inschakeling van deskundigheid

4.1 Inleiding

4.2 Deskundigheid op het gebied van preventie en bescherming

4.3 Deskundigheid op het gebied van bedrijfshulpverlening

4.4 Informatierecht voor deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten

4.5 Certificatie

5 Samenwerking en overleg binnen het bedrijf

5.1 Inleiding

5.2 Medezeggenschapsorganen

5.3 Kleine ondernemingen zonder medezeggenschapsorgaan

6 Toezicht, handhaving en sanctionering

6.1 Inleiding

6.2 Overheidshandhaving en zelfwerkzaamheid

6.3 Inspectieprioriteiten Inspectie SZW

6.4 Handhavingsinstrumentarium

7 Het systeem van de Arbeidsomstandighedenwet- en -regelgeving

7.1 Inleiding

7.2 De Arbeidsomstandighedenwet

7.3 Het Arbeidsomstandighedenbesluit

7.4 De Arbeidsomstandighedenregeling

7.5 Arbocatalogi

7.6 De Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving en Beleidsregel boeteoplegging Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving

7.7 De Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

7.8 De Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen

8 Arbeidsomstandighedenwet, tekst en toelichting

Bijlage Overzicht van gecertificeerde externe arbodiensten

Bijlage Overzicht van gecertificeerde interne arbodiensten

Bijlage Adressen

€ 34,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511613

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Serie: Arbeidsomstandighedenrecht

Deel: 5

Auteur: mr. dr. J. van Drongelen, mr. J.A. Hofsteenge

Aantal pagina's: 122

Verschijningsdatum: 25 januari 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina