Capita Internationaal Handelsrecht

Tweede druk

Beschrijving

De internationale handel is voor de Nederlandse economie van eminent belang. Opvallend in dat perspectief is dat er relatief weinig Nederlandstalige naslagwerken zijn over de juridische aspecten van internationale handel. Onderhavig boek wil in die lacune voorzien. Uitgangspunt van het onderhavige boek is het combineren van wetenschappelijke diepgang met oog voor de praktische toepasbaarheid. De auteurs haasten zich er bij te zeggen dat de toegankelijkheid van het boek evenwel ook meebrengt dat niet alles in extenso kan worden behandeld en er een keuze is gemaakt in de te behandelen onderwerpen. In het kader van dit laatste is dan ook gekozen voor de titel Capita Internationaal Handelsrecht.

In het internationaal handelsrecht wordt veel gebruikgemaakt van internationale regelgeving zoals verdragen. Verdragen dienen in beginsel uniform uitgelegd en uniform toegepast te worden. Het kennisnemen van buitenlandse uitspraken en buitenlandse literatuur wordt daarmee voor de Nederlandse rechter, advocaat en bedrijfsjurist in het kader van IHR-regelgeving belangrijk. In dit boek komen de buitenlandse rechtsbronnen dan ook ruimschoots aan de orde.

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de tweede druk

1 Het bijzondere, zelfstandige karakter van het (internationaal) handelsrecht – Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

1.1 Inleiding

1.2 De reikwijdte van de begrippen (algemeen) privaatrecht, handelsrecht en burgerlijk recht

1.3 Karaktertrekken van het (internationaal) handelsrecht

1.4 Balans

1.5 Conclusie

2 Uniform Internationaal Handelsrecht: het verschijnsel unificatie, uniforme uitleg en uniforme toepassing – Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en mr. dr. ing. N.J. Margetson

2.1 Inleiding

2.2 Het proces van autonome uitleg van bepalingen in uniforme handelsrechtelijke regelingen

2.3 Uniforme uitleg van handelsrechtelijke regelingen in de praktijk

2.4 Algemene problemen bij de unificatie van het handelsrecht, de uniforme uitleg van handelsrechtelijke regelingen en de uniforme toepassing van handelsrechtelijke regelingen

2.5 Oplossingen ter bevordering van uniforme uitleg en toepassing van internationale eenvormige bepalingen in handelsrechtelijke regelingen

2.6 Conclusie

3 Internationale handelskoop en Weens Koopverdrag – Mr. S.E. van Hall en mr. dr. G.J.P. de Vries

3.1 De internationale handelskoop als bron van vervolgcontracten en van documenten

3.2 De internationale handelskoop en het Weens Koopverdrag

3.3 De verplichtingen van de verkoper

3.4 De remedies die aan de koper ten dienste staan naar aanleiding van een tekortkoming van de verkoper in de nakoming van een verplichting

3.5 De verplichtingen van de koper en de remedies die aan een verkoper ten dienste staan naar aanleiding van een tekortkoming van de koper

4 Incoterms® 2010 – Mr. S.E. van Hall

4.1 Doelstelling en overzicht van de Incoterms

4.2 Incoterms: contractueel beding en/of gewoonterecht?

4.3 Incoterms in de praktijk

4.4 Conclusies op grond van het onderzoek

5 Documenten en exploitatieketens in het vervoer – Mr. dr. ing. N.J. Margetson

5.1 Inleiding

5.2 Documenten in het vervoer

5.3 Exploitatieketens en vervoerketens

6 Passieve en actieve legitimatie onder cognossement – Mr. dr. ing. N.J. Margetson

6.1 Inleiding

6.2 Passieve legitimatie

6.3 Actieve legitimatie

7 Internationale betalings- en zekerheids- instrumenten: documentair incasso, documentair krediet en de bankgarantie – Mr. H.P.D. den Teuling

7.1 Inleiding

7.2 Documentair incasso

7.3 Het documentair krediet

7.4 De bankgarantie

8 Verzekering en de (internationale) handel: de transportverzekering en de kredietverzekering – Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

8.1 Inleiding

8.2 Onzekerheidsvereiste

8.3 (Verzekerbaar) belang

8.4 Causaliteit in het transportverzekeringsrecht

8.5 Warranties en conditions in het Engelse zeeverzekeringsrecht

8.6 Uitleg van verzekeringsvoorwaarden

8.7 Samenloop van zeeverzekeringen

8.8 Subrogatie en abandonnement

9 Vervoerrecht – Mr. dr. ing. N.J. Margetson

9.1 Inleiding

9.2 Internationaal vervoer van goederen over zee

9.3 Internationaal vervoer van goederen over de weg

€ 49,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511576

Tweede druk

Rechtsgebied: Handelsrecht

Serie: NTHR-reeks

Deel: 19

Auteur: mr. S.E. van Hall, prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, mr. dr. ing. N.J. Margetson, mr. H.P.D. den Teuling, mr. dr. G.J.P. de Vries

Aantal pagina's: 302

Verschijningsdatum: 11 januari 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina