Een gedragswetenschappelijk perspectief op de consumentenkredietovereenkomst

Beschrijving

Dit onderzoek gaat over de regulering van consumentenkrediet in Nederland, met inbegrip van de invloed van Europese regelgeving. Om de markt voor het consumentenkrediet te reguleren bestaat er een divers palet aan wet- en regelgeving. Informatieplichten spelen daarin een prominente rol. In dit boek worden het informatieparadigma en de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten van beleidsmakers gespiegeld aan actuele inzichten uit de gedragseconomie en psychologie. Onderzoek uit deze gedragswetenschappen laat zien dat de consument als beslisser kwetsbaar is en nogal eens suboptimale beslissingen neemt. Zo wordt informatie niet altijd gelezen en ontbreekt het consumenten aan elementaire financiële kennis.

 

Het dominante consumentbeeld dat ten grondslag ligt aan de bestaande wet- en regelgeving staat onder druk. Door wetenschappers en beleidsmakers zijn de laatste jaren interessante alternatieve beleidsinstrumenten voorgesteld om het (leen)gedrag van consumenten ten goede te beïnvloeden. In dit boek wordt een aantal nieuwe benaderingen voor de regulering van het consumptief krediet geïntroduceerd, geanalyseerd en op empirische wijze getest. De resultaten van deze exercitie worden teruggekoppeld naar het geldend recht en de implicaties daarvan voor wetenschappers en beleidsmakers worden besproken.

Over de auteur(s)

Jurgen Braspenning (mr. drs.) voltooide de Research Master in Law en de Master Financial Management aan de Universiteit van Tilburg. Ook studeerde hij een semester aan de Koç University in Istanbul. In september 2013 begon hij als promovendus en docent bij het departement Privaatrecht van de Universiteit van Tilburg. Sinds september 2017 is hij als advocaat verbonden aan Linssen cs Advocaten in Tilburg.

Inhoudsopgave

Een (dank)woord vooraf

1 Inleiding

1.1 Inleiding

1.2 Inbedding

1.3 Probleemstelling

1.4 Relevantie

1.5 Methode

1.6 Afbakening

1.7 Begrippen en verwijzingen

1.8 Opzet van het onderzoek

2 Het juridisch kader

2.1 Inleiding

2.2 Rechtsbronnen

2.3 Informatieplichten

2.4 Waarschuwingsplichten

2.5 Kredietwaardigheidstoets

2.6 Overige relevante bepalingen

2.7 Ter afronding

3 De beperkingen van het bestaande informatieparadigma

3.1 Inleiding

3.2 Een analyse van de huidige situatie

3.3 Een kritisch perspectief op de huidige situatie

3.4 Gedragsinzichten en informatieplichten

3.5 Hoe verder?

3.6 Ter afronding

4 Alternatieven voor bestaande regulering

4.1 Inleiding

4.2 Empowerment

4.3 Nudging

4.4 Oplossingen van ingrijpender aard

4.5 Resumerend

4.6 Selectie van alternatieve benaderingen

4.7 Ter afronding

5 Vignettestudie

5.1 Inleiding

5.2 Het onderzoek

5.3 Hypotheses

5.4 Respondenten

5.5 Onderzoeksresultaten

5.6 Resumerend

5.7 Ter afronding

6 De inpasbaarheid van average-use-informatie

6.1 Inleiding

6.2 Methode: van empirie naar recht

6.3 Average-use-informatie in het geldend recht

6.4 Ter afronding

7 Conclusie

7.1 Inleiding

7.2 Resultaten

7.3 Aandachtspunten

7.4 Aanbevelingen

7.5 Beperkingen

7.6 Tot besluit

Summary in English

Lijst met figuren en tabellen

Literatuurlijst

€ 62,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511514

Rechtsgebied: Consumentenrecht

Auteur: mr. drs. J.J.A. Braspenning

Aantal pagina's: 376

Verschijningsdatum: 27 november 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina