Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht

Beschrijving

Sinaasappelen die rot aankomen op de plaats van bestemming; lederen handschoenen die beschimmeld blijken; tabak die waardeloos is geworden maar ook een lekkende container en een gat in de romp van een schip. Sprekende voorbeelden van casus waarbij mogelijkerwijs een eigen gebrek de schade heeft veroorzaakt.

 

De uitleg van het leerstuk eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht staat centraal in dit boek. Een belangrijk onderwerp dat aan bod komt, is hoe eigen gebrek wordt uitgelegd en vastgesteld in het transportverzekeringsrecht. Wat zijn de criteria die men hanteert om te bepalen of de ontstane schade haar oorzaak vindt in een eigen gebrek van de verzekerde zaak?

Welke criteria worden gebruikt om te bepalen of een oorzaak is te herleiden tot een eigen gebrek van het vervoermiddel?

Welke rol spelen algemene beginselen als het onzekerheidsvereiste en causaliteit bij de uitleg van eigen gebrek?

Deze algemene beginselen bepalen in grote mate het perspectief van waaruit de uitleg van het leerstuk eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht kan worden beschouwd.

Zij nemen een prominente plaats in dit boek in.

 

Gezien de nauwe verbondenheid met het transportverzekeringsrecht komt ook eigen gebrek in het vervoerrecht aan bod.

Over de auteur(s)

Harmke Brouwer (1974) studeerde met onderscheiding af aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en studeerde tevens af in de Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Gedurende haar loopbaan als harpiste en musicologe studeerde ze aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Zij deed met goed gevolg haar doctoraal examen Nederlands recht, leerpad Privaatrecht en internationale handel. Daarna heeft zij onder meer gewerkt als Professional Support Lawyer en als docent en onderzoeker aan de UvA. Momenteel is zij werkzaam als Secretaris Geschillencommissie Kifid.

Inhoudsopgave

1 Inleiding

1.1 Eigen gebrek in het verzekeringsrecht

1.2 Doel en belang van het onderzoek

1.3 Onderzoeksvragen, opzet en indeling van het onderzoek

1.4 Rechtsvergelijking

2 Naar een dominant-cause-leer in het Nederlandse verzekeringsrecht?

2.1 Inleiding

2.2 Causaliteitsleren

2.3 Causaliteit in de Engelse rechtsleer

2.4 Causaliteit in de Nederlandse rechtsleer

2.5 Balans/Conclusie

3 (On?)zekerheid over het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht: artikel 7:925 BW nader bekeken

3.1 Inleiding

3.2 Hoofdverbintenis verzekeringsovereenkomst

3.3 Wanneer geldt het onzekerheidsvereiste?

3.4 Interpretatie van het onzekerheidsvereiste onder het oude recht

3.5 Interpretatie van het onzekerheidsvereiste onder het nu geldend recht

3.6 Is afwijken van het onzekerheidsvereiste door de verzekeraar geoorloofd?

3.7 Fundamentele wijziging?

3.8 Voorstel voor een nieuw artikel 7:925 BW

4 Eigen gebrek en causaliteit in het vervoerrecht

4.1 Inleiding

4.2 Eigen gebrek in het wegvervoerrecht

4.3 Eigen gebrek in het zeevervoerrecht

4.4 Eigen gebrek in het luchtvervoerrecht

4.5 Eigen gebrek in het recht van het vervoer per spoor

4.6 Eigen gebrek van de container

4.7 Conclusie en aanbevelingen

5 Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht

5.1 Inleiding

5.2 Eigen gebrek als dekkingsuitsluitingsgrond

5.3 Rechtsvergelijking

5.4 Conclusie en aanbevelingen

6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Causaliteit

6.2 Onzekerheid

6.3 Eigen gebrek in het vervoerrecht

6.4 Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht

Samenvatting

Summary: Inherent vice in transport insurance law

Overzicht geraadpleegde literatuur

Overzicht geraadpleegde jurisprudentie

Dankwoord

€ 44,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511545

Rechtsgebied: Verzekeringsrecht, Vervoersrecht, Privaatrecht

Serie: NTHR-reeks

Deel: 22

Auteur: mr. drs. H.M.B. Brouwer

Aantal pagina's: 196

Verschijningsdatum: 23 november 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina