Aanbestedingsrecht deel 23 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. A.C.M. Fischer-Braams

Beschrijving

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht.

 

Deel 20 tot en met 24 zijn gewijd aan het aanbestedingsrecht. Het gaat om het aanbestedingsrecht in de brede zin van het woord: alle economische sectoren betreffend. Deze delen vormen een eigen geheel binnen de serie en zijn van belang voor eenieder die zich bezighoudt met aanbestedingsrecht of het nu om de zorgsector, de bouwsector of welke sector dan ook gaat.

 

De behandeling van het aanbestedingsrecht is gebaseerd op de aanbestedingswet en het ARW. Daarbinnen is gekozen voor die onderwerpen, die getuige de hoeveelheid rechtspraak de meeste aandacht verdienen. Naast de vele rechtspraak die is opgenomen, zijn ook adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts opgenomen. Met behulp van de gedetailleerde inhoudsopgave is snel de rechtspraak te vinden, die inzicht kan geven in wat wel en niet geoorloofd is.

 

In deel 23 worden behandeld:

 

–         Gunningscriteria

–         Gunning

 

De inhoud van de delen in de nieuwe opzet (deel 1 tot en met 24) is achter in het boek opgenomen.

 

Met een bijzonder voorwoord van mr. A.C.M. Fischer-Braams

Over de auteur(s)

Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: directeur van het Instituut voor Bouwrecht, hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft, arbiter bij de Raad van Arbitrage, raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof ’s-Gravenhage en lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Inhoudsopgave

Inhoud

Voorwoord

Gebruikte af kortingen

Hoofdstuk 1 Inleiding op dit deel

1.1 Verantwoording van de opzet van dit deel

Hoofdstuk 2 De gunningscriteria

2.1 Inleiding

2.2 De regeling van de gunningscriteria, art. 2113 tot en met art. 2115a Aw

2.3 De regeling van de gunningscriteria in het ARW 2016

Hoofdstuk 3 Rechtspraak op de gunningscriteria

3.1 Rechtspraak in het algemeen

3.2 Beleidsvrijheid van de aanbestedende dienst bij het bepalen van de keus, de inhoud en het gewicht toe te kennen aan gunningscriteria

3.3 Gedetailleerdheid criteria

3.4 Weging van gunningscriteria

3.5 Bekendmaking criteria

3.6 Uitlegperikelen

3.7 Wijziging van gunningscriteria

3.8 Voldoen aan gelijkheidsbeginsel

3.9 Voldoen aan transparantiebeginsel

3.10 De beste prijs-kwaliteitverhouding

3.11 De laagste kosten

3.12 De laagste prijs

3.13 Loting

Hoofdstuk 4 De regeling van de gunning

4.1 De regeling van de gunning in de wet

4.2 De regeling van de gunning in het ARW 2016

Hoofdstuk 5 Rechtspraak inzake de gunningsbeslissing en de verslaglegging en bekendmaking

5.1 Proces-verbaal van opdrachtverlening

5.2 De wijze van beoordelen

5.3 Bekendmakingen/motivering gevolgde procedure en beslissingen (2.132 Aw)

5.4 De gunning

5.5 Geen verplichting tot sluiten overeenkomst (art. 2.129 Aw)

5.6 Weigering/afzien van de gunning

5.7 Intrekken van de (voorlopige) gunningsbeslissing

5.8 Afbreken/intrekken van de aanbestedingsprocedure

5.9 Heraanbesteding

Jurisprudentieregister

Overzicht nieuwe opzet

Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht 

€ 69,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511552

Rechtsgebied: Bouwrecht

Serie: Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht (nieuwe opzet)

Deel: 23

Auteur: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden

Aantal pagina's: 230

Verschijningsdatum: 12 december 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina