Het dwangakkoord buiten faillissement

Beschouwingen over het Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

Beschrijving

De preadviezen van de Vereeniging Handelsrecht zijn dit jaar gewijd aan het Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA).

 

  • Het voorontwerp strekt tot invoering van een regeling voor een pre-insolventieakkoord buiten het kader van een formele meeromvattende insolventieprocedure. Aan dit voorontwerp ging vooraf het Voorontwerp Wet continuïteit ondernemingen II.
  • Dit voorontwerp markeert een fundamentele vernieuwing van het recht die van groot belang is voor alle betrokkenen bij grote organisaties, zowel kapitaalverschaffers, crediteuren en werknemers.

 

Deelonderwerpen en preadviseurs:

  1. De akkoordprocedure onder het Voorontwerp - Mr. dr. N.W.A. Tollenaar, advocaat bij RESOR te Amsterdam
  2. Flankerende voorzieningen - Prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen
  3. Vennootschaps- en effectenrechtelijke aspecten - Mr. M.W. Josephus Jitta, advocaat bij ENSPIGT te Amsterdam
  4. Internationale aspecten - Prof. mr. dr. P.M. Veder, hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en adviseur bij RESOR te Amsterdam & Prof. mr. dr. J.J. van Hees, advocaat bij RESOR te Amsterdam en hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
  5. Processuele aspecten bezien vanuit rechterlijk perspectief - Mr. M.H.F. van Vugt, rechter-commissaris te Utrecht en voorzitter van Recofa
  6. Fiscale aspecten - Prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, hoogleraar vennootschapsbelasting aan Nyenrode Business Universiteit en tax partner bij Loyens & Loeff te Amsterdam

Inhoudsopgave

Introductie en ten geleide – Prof. mr. H.J. de Kluiver

1.1 Inleiding

1.2 Van 1835 tot 2017; een lange geschiedenis in zeer kort bestek

1.3 Het onderhavige Voorontwerp 2017; context en ontvangst

1.4 Internationale context en verhouding met het EU-recht

1.5 Doelstelling van het Voorontwerp

1.6 Bevoegde rechter

1.7 Processuele aspecten van het Voorontwerp

1.8 Vertrouwelijkheid

1.9 Moratorium

1.10 Nieuwe financiering en zekerheden

1.11 Wie kan een akkoord aanbieden?

1.12 Wie kunnen door een akkoord worden gebonden en wie zijn stemgerechtigd?

1.13 De positie van werknemers

1.14 Indeling in klassen, waardebepaling en fiscale aspecten

1.15 Debt for equity swap

1.16 Vennootschapsrechtelijke en effectenrechtelijke aspecten

1.17 Ten slotte: de positie van bestuurders (en commissarissen) van ondernemingen in moeilijkheden

1.18 Afronding

1.19 Dankwoord

2 De akkoordprocedure onder het Voorontwerp WHOA – Mr. dr. N.W.A. Tollenaar

2.1 Inleiding

2.2 Het doel, het karakter en de titel van de regeling

2.4 Het toepassingsbereik

2.5 De procedure op hoofdlijnen

2.6 De bevoegde rechter

2.7 Het aanbiedingsrecht

2.7.1 Voorafgaande beschouwingen

2.7.2 Het aanbiedingsrecht van de schuldenaar

2.7.3 De deskundige met exclusief aanbiedingsrecht

2.8 De monitor

2.9 De inhoud van het akkoord

2.10 Vroegtijdige beslissingen

2.11 Het stemmen

2.12 De homologatie

2.13 De gevolgen van het gehomologeerde akkoord

2.14 De uitsluiting van rechtsmiddelen

2.15 Overzicht van de sterke punten

2.16 Conclusie

3 Flankerende voorzieningen in de Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement – Prof. mr. F.M.J. Verstijlen

3.1 Inleiding

3.2 Het feitelijke en juridische ‘Umfeld’

3.3 Moratorium

3.4 Schorsing behandeling faillissementsverzoek

3.5 Beëindigen en behoud van wederkerige overeenkomsten

3.6 Nieuwe financiering

3.7 Aansprakelijkheidskwesties

3.8 Tot slot

4 Een aantal niet primair faillissementsrechtelijke aspecten van het Voorontwerp – Mr. M.W. Josephus Jitta

4.1 Inleiding

4.2 Vennootschapsrechtelijke aspecten

4.3 Effectenrechtelijke aspecten

4.4 Informatie aandeelhouders en schuldeisers

4.5 Arbeidsrechtelijke en medezeggenschapsrechtelijke aspecten

4.6 Slotopmerking

5 Internationale aspecten van het dwangakkoord ter voorkoming van faillissement – Prof. mr. P.M. Veder en prof. mr. J.J. van Hees

5.1 Inleiding

5.2 WHOA en de herschikte Insolventieverordening

5.3 Enkele gevolgen van de toepasselijkheid van de herschikte Insolventieverordening

5.4 WHOA en internationale groepen van vennootschappen

5.5 Conclusies en aanbevelingen

6 Het wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement: enkele processuele aspecten bezien vanuit rechterlijk perspectief – Mr. M.H.F. van Vugt

6.1 Inleiding

6.2 (Geen) hoger beroep of cassatie

6.3 Hoor en wederhoor

6.4 Overige processuele aspecten

6.5 Gevolgen WHOA voor de rechtspraak

6.6 Slotopmerking

7 Fiscale aspecten Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement – Prof. mr. A.C.P. Bobeldijk

7.1 Inleiding

7.2 Klassenindeling

7.3 Kwijtschelding vordering

7.4 Debt for equity swap

7.5 Liquidatieverlies

7.6 Btw-aspecten

7.7 Conclusies

Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

€ 47,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511507

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht

Serie: Preadviezen Vereeniging Handelsrecht

Auteur: prof. mr. A.C.P. Bobeldijk, prof. mr. J.J. van Hees, mr. M.W. Josephus Jitta, prof. mr. H.J. de Kluiver, mr. dr. N.W.A. Tollenaar, prof. mr. P.M. Veder, prof. mr. F.M.J. Verstijlen, mr. M.H.F. van Vugt

Aantal pagina's: 260

Verschijningsdatum: 16 november 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina