De introductie van de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid en bestuursrechtelijke ketenaanpak voor betaling van (minimum)loon

Beschrijving

De arbeidsvoorwaarden in Nederland zijn de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Om eerlijke concurrentie tussen bedrijven te bevorderen en een fatsoenlijke beloning voor de werknemer te waarborgen, werd het wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies ingediend.

 

Een van de speerpunten van dit wetsvoorstel was het bestrijden van ontduiking van het (minimum)loon. Enerzijds kondigde de minister een civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor betaling van loon aan, die inmiddels in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen. Anderzijds werd een bestuursrechtelijke ketenaanpak geopperd, maar in tegenstelling tot de civielrechtelijke equivalent is deze vooralsnog niet in werking getreden en is het de vraag of deze er überhaupt nog gaat komen.

 

In dit boek worden zowel de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor betaling van loon als de bestuursrechtelijke ketenaanpak besproken en becommentarieerd. De auteur gaat daarnaast in op de reeds bestaande mogelijkheden om andere schakels van de keten dan de directe werkgever aan te spreken in geval van onderbetaling.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Lijst van afkortingen

1 Inleiding

1.1 Aanpak van schijnconstructies

1.2 Ketenaansprakelijkheid voor betaling van loon

1.3 Opzet

2 Wettelijk kader

2.1 Inleiding

2.2 Bestaande wettelijke kader van ketenaansprakelijkheid

2.3 Civiele aansprakelijkheidsrecht

2.3.1 Onrechtmatige daadsactie

2.3.2 Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten

2.4 De rol van de werknemersverenigingen

2.5 Europees recht

2.6 Conclusie

3 Civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid

3.1 Inleiding

3.2 Doel en werking

3.3 De actoren

3.4 Loonbegrip

3.5 Vrijwaring en inspanningsverplichtingen

3.6 Plaats in de wet

3.7 Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies

3.8 Conclusie

3.9 Recente ontwikkelingen rondom de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid

4 Bestuursrechtelijke ketenaanpak

4.1 Inleiding

4.2 Het beoogde effect

4.3 De norm

4.4 Bevoegdheidstoekenning

4.5 Sanctionering

4.6 Meldingen

4.7 Conclusie

5 De ketenregelingen in een breder perspectief

5.1 Inleiding

5.2 Overzicht rechtsmiddelen

5.3 Samenloop

5.4 Bescherming van structureel zwakke contractspartijen

5.5 Verhaal

5.6 Effectiviteit regelgeving

5.7 Conclusie

6 Conclusie

6.1 Inleiding

6.2 Civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid

6.3 Bestuursrechtelijke ketenaansprakelijkheid

6.4 Context

6.5 Conclusie

Literatuurlijst

Rapporten

Series

Overig

Internetbronnen

Jurisprudentielijst

€ 22,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511446

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Auteur: Mr. H.C.M. de Kort

Aantal pagina's: 132

Verschijningsdatum: 30 augustus 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina