Ernstige verkeersdelicten

Beschrijving

De straffen die bij ernstige verkeersdelicten worden opgelegd staan in de samenleving, de politiek en de strafrechtswetenschap sterk in de belangstelling. In dit onderzoek, dat tussen de zomer van 2016 en de zomer van 2017 in opdracht van het WODC en op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is uitgevoerd door medewerkers van de vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen, wordt de straftoemeting ter zake van ernstige verkeersdelicten en het wettelijk kader waarin deze plaatsvindt onder de loep genomen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1. De aanleiding tot het onderzoek

2. De inrichting van het onderzoek

3. De wijze van uitvoering van het onderzoek naar de straftoemeting

4. De interviews met praktijkjuristen en experts

5. Het onderzoek van Intervict naar verkeersslachtoffers

6. Afronding

Hoofdstuk 2 De strafbaarstellingen en het kader voor straftoemeting

1. Inleiding

2. Strafbaarstellingen in het Wetboek van Strafrecht

3. Strafbaarstellingen in de Wegenverkeerswet 1994

4. Sancties

5. Richtlijnen van het Openbaar Ministerie

6. Oriëntatiepunten voor de straftoemeting

7. Tot slot

Hoofdstuk 3 Straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten

1. Inleiding

2. Straftoemeting bij moord en doodslag in het verkeer

3. Straftoemeting bij (zware) mishandeling

4. Straftoemeting bij roekeloosheid in het verkeer

5. Straftoemeting bij art. 6 WVW en rijden onder invloed

6. Straftoemeting bij art. 6 WVW, niet onder invloed

7. Straftoemeting bij art. 5 WVW, met ernstige gevolgen

8. Deelconclusie: ernstige verkeersdelicten met ernstige gevolgen

9. Straftoemeting bij poging tot doodslag, inrijden op een auto

10. Straftoemeting bij poging tot doodslag, inrijden op een persoon

11. Poging tot zware mishandeling

12. Art. 5 WVW, zonder ernstige gevolgen

13. Bedreiging

14. Deelconclusie: ernstige verkeersdelicten met gevaarzetting voor of

bedreiging van een concreet persoon

15. Rijden onder invloed

16. Weigering ademanalyse

17. Doorrijden na ongeval

18. Rijden tijdens rijontzegging

19. Rijden na ongeldigverklaring of verlies geldigheid rijbewijs

20. Rijden zonder rijbewijs

21. Deelconclusie: ernstige verkeersdelicten waarbij niet sprake behoeft te zijn geweest van ernstige gevolgen dan wel gevaar daarvoor of bedreiging daarmee

22. Afsluitende opmerkingen

Hoofdstuk 4 Interviews

1. Inleiding

2. De respondenten

3. De gang van zaken bij en na de interviews

4. De straftoemeting

5. Het juridische kader

6. Tot slot

Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen

1. Inleiding

2. De hoogte van de opgelegde straffen

3. De hoogte van de opgelegde straffen in relatie tot de vordering van het Openbaar Ministerie

4. Ernstige verkeersdelicten en andere ernstige delicten

5. De opvattingen van de respondenten over de straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten

6. Knelpunten

7. Tot besluit

Summary

Bijlage 1 Samenstelling begeleidingscommissie

Bijlage 2 Overzicht arresten en vonnissen straftoemeting verkeersdelicten

Bijlage 3 Toelichting op de tabellen

Bijlage 4 Overzicht tabellen en makers

 

€ 44,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511439

Rechtsgebied: Procesrecht, Strafrecht

Auteur: prof. mr. B.F. Keulen, mr. A. Postma, mr. H.D. Wolswijk

Aantal pagina's: 476

Verschijningsdatum: 15 september 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina