Mededingingsrecht in de EU en Nederland

Beschrijving

Het mededingingsrecht behoort tot de kern van het beleid van de Europese Unie. Europese integratie is voor een groot gedeelte marktintegratie. Rivaliteit tussen onderneming in de Europese arena moet leiden tot meer consumentenwelvaart op de interne markt van de EU. De toepassing en handhaving van het EU-mededingingsrecht zijn krachtig ter hand genomen door de Europese Commissie in de loop van de jaren. Toch staan de Europese regels voor de concurrentie niet op zichzelf. Ook de lidstaten hebben mededingingswetgeving aangenomen. Nationale mededingingsautoriteiten hebben aansluiting gevonden bij de kopgroep van de Commissie. In Nederland geldt de Mededingingswet, die naar Europees model is vormgegeven en door de ACM wordt gehandhaafd. Het Europees en Nederlands mededingingsrecht is sterk vervlochten met elkaar. Dit recht kan alleen beoefend worden door zowel kennis te nemen van de Europese als nationale dimensie ervan. In dit boek worden daarom beide dimensies belicht en onderworpen aan een analyse. Belangrijke concepten, begrippen en regels worden uitgelegd en verdiept. Het boek kan daarom gebruikt worden voor een gevorderd bachelor- of mastervak.

Over de auteur(s)

Prof. mr. J.W. van de Gronden is hoogleraar Europees recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij staatsraad i.b.d. bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Inleiding

1 Context

2 Uitgangspunten van dit boek

3 Opzet van het boek

2 Verhouding tussen de Europese en nationale mededingingsregels

1 Inleiding

2 Uitgangspunten en basisconcepten in het mededingingsrecht

3 De verhouding tussen het Europese en nationale mededingingsrecht voor de inwerkingtreding van

Verordening 1/2003

4 De verhouding tussen het Europese en nationale mededingingsrecht in Verordening 1/2003

5 Het criterium van de tussenstaatse handel

6 Conclusies

3 Het kartelverbod in de EU en Nederland

1 Inleiding

2 Algemene uitgangspunten voor de toepassing van artikel 101 VWEU

3 Richtsnoeren Artikel 101

4 Het kartelverbod en de wettelijke uitzonderingsgrond in de Nederlandse Mededingingswet

5 Conclusies

4 Het verbod om misbruik te maken van een economische machtspositie in de EU en

Nederland

1 Inleiding

2 Kader: artikel 102 VWEU in het licht van Verordening 1/2003

3 Guidance Article 82 EC (Article 102 TFEU)

4 Artikel 24 Mw

5 Conclusies

5 Concentratietoezicht

1 Inleiding

2 Bevoegdheid van de Commissie om concentraties te beoordelen

3 Relatie tussen de Commissie en de lidstaten in het Concentratietoezicht: allocatie van zaken

4 Het criterium van significante beperking van de mededinging

5 Verloop procedure na aanmelding bij de Commissie

6 Rechtsbescherming

7 Concentratiecontrole door de ACM

8 Conclusies

6 Toepassing van het mededingingsrecht door de Commissie, de ACM en de nationale (civiele) rechter

1 Inleiding

2 Bevoegdheden om het EU-mededingingsrecht toe te passen van de Commissie, de nationale mededingingsautoriteiten en de nationale rechters

3 De uniforme gelding van het EU-mededingingsrecht: samenwerking tussen de Commissie, de nationale kartelautoriteiten en de nationale rechters

4 Conclusies

7 Handhaving van het mededingingsrecht door de Commissie en de ACM

1 Inleiding

2 Onderzoek door de Commissie

3 Sancties opgelegd door de Commissie

4 Autonome handhavingsbevoegdheden van de ACM

5 Conclusies

8 Overheid en mededinging

1 Inleiding

2 EU-mededingingsrecht en de overheid: artikel 4 lid 3 EU juncto artikel 101/102 VWEU

3 EU-mededingingsrecht en de overheid: artikel 106 VWEU

4 Staatssteun

5 De overheid en de Nederlandse Mededingingswet

6 Conclusies

9 Conclusies: de nationale dimensie van het Europese mededingingsrecht

 

Verkort aangehaalde literatuur

Trefwoordenregister

 

 

 

€ 49,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511392

Rechtsgebied: Europees recht

Auteur: prof. mr. J.W. van de Gronden

Aantal pagina's: 486

Verschijningsdatum: 8 augustus 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina