Individueel Arbeidsrecht Deel 2

Bijzondere bedingen, Aansprakelijkheid, Gelijke behandeling, Overgang van de onderneming

Beschrijving

Dit boek is het tweede deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. Het is daarmee een van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur.

 

In ‘Individueel Arbeidsrecht Deel 2’ komen de bijzondere bedingen, de aansprakelijkheid van de werkgever in verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten, de werknemersaansprakelijkheid voor door hem aan de werkgever of een derde toegebrachte schade, de gelijke behandelingsaspecten en de overgang van een onderneming aan de orde.

Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat de uitgave naast een leerboek ook een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk.

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen: universitair hoofddocent Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg.

Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus: advocaat en nmi mediator bij De Voort Advocaten/mediators te Tilburg en universitair docent Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek.van de Universiteit van Tilburg.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

1 Bijzondere bedingen

1.1 Inleiding

1.2 Het boetebeding

1.3 Het proeftijdbeding

1.4 Het eenzijdig wijzigingsbeding

1.5 Het concurrentiebeding

1.6 Het relatiebeding

2 Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsziekten

2.1 Inleiding

2.2 De zorgplicht van de werkgever

2.3 De werkgeversaansprakelijkheid

2.4 Stelplicht en bewijslast

2.5 Schade

2.6 Aansprakelijkheid voor ter beschikking gestelde arbeidskrachten

2.7 Opzet of bewuste roekeloosheid

2.8 Vernietigbaar

2.9 Werkgeversaansprakelijkheid buiten art. 7:658 BW

2.10 Verjaring

3 Werknemersaansprakelijkheid voor door hem aan de werkgever of een derde toegebrachte schade

3.1 Inleiding

3.2 Door de werknemer toegebrachte schade

4 Gelijke behandeling bij de arbeid

4.1 Inleiding

4.2 Direct en indirect onderscheid

4.3 Bewijslast

4.4 Gelijke behandeling van mannen en vrouwen; BW

4.5 Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

4.6 Algemene wet gelijke behandeling

4.7 Onderscheid naar arbeidsduur

4.8 Onderscheid naar de duur van de arbeidsovereenkomst

4.9 Onderscheid naar handicap/chronische ziekte bij de arbeid

4.10 Onderscheid naar leeftijd bij de arbeid

4.11 Onderzoek van overheidswege

4.12 Het College voor de Rechten van de Mens

5 Overgang van een onderneming

5.1 Inleiding

5.2 Een aantal kernbegrippen

5.3 De gevolgen van de overgang van een onderneming

5.4 Pensioenverplichtingen

5.5 Wijziging van arbeidsvoorwaarden

5.6 De internationale overgang van een onderneming

5.7 De informatieverplichting van werkgeverskant

Rechtspraakoverzicht

Literatuuroverzicht

€ 37,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511354

6e druk

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Serie: Individueel arbeidsrecht

Deel: 2

Auteur: mr. dr. J. van Drongelen, prof. mr. W.J.P.M. Fase †, mr. dr. S.F.H. Jellinghaus

Aantal pagina's: 316

Verschijningsdatum: 11 juli 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina