Aanbestedingsrecht deel 21 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. M.M. Fimerius

Beschrijving

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter.

 

Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

 

In deel 21 worden behandeld:

• Bestek
• Eigen verklaring en gedragsverklaring
• Algemene inleiding op eisen en criteria
• Uitsluitingsgronden
• Geschiktheidseisen
• Selectiecriteria


 

De inhoud van de delen in de nieuwe opzet (deel 1 tot en met 24) is achter in het boek opgenomen.

Over de auteur(s)

Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: directeur van het Instituut voor Bouwrecht, hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft, arbiter bij de Raad van Arbitrage, raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof ’s-Gravenhage en lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Inhoudsopgave

Inhoud

Voorwoord

Gebruikte af kortingen

Hoofdstuk 1 Bestek

1.1 Inleiding

1.2 Technische specificaties

1.3 Onderaanneming

1.4 Bijzondere voorwaarden

1.5 Voorbehouden opdracht

1.6 Varianten van de inschrijver en van de aanbestedende dienst

1.7 Diverse

Hoofdstuk 2 Algemene inleiding op uitsluitingsgronden/ geschiktheidseisen/selectiecriteria/gunningscriteria

2.1 Inleiding

2.2 Terminologie

2.3 Eisen gesteld aan criteria en eisen; Gids Proportionaliteit

2.4 Onderscheid selectie- en gunningscriteria en andere criteria

2.5 Vrijheid betreffende en uitleg van eisen en criteria

2.6 Tijdstip van en verplichting tot bekendmaken eisen en criteria

2.7 Wijzigen of niet toepassen van eisen

2.8 Bewijsmiddelen

2.9 Vrijheid van de aanbestedende dienst inzake beoordelen van voldoen aan eisen en criteria

2.10 Beoordeling van beslissing aanbestedende dienst inzake de controle van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria

2.11 Tijdstip waarop aan eisen en criteria voldaan moet worden

2.12 Mededeling van uitsluiting en afwijzing (2.103/104)

2.13 Ongeldige eis: ecarteren of wijzigen

2.14 Diverse

Hoofdstuk 3 Uitsluitingsgronden

3.1 Inleiding

3.2 De eigen verklaring en de gedragsverklaring

3.3 De uitsluitingsgronden

Hoofdstuk 4 Geschiktheidseisen

4.1 Inleiding

4.2 Regeling geschiktheidseisen

4.3 Rechtspraak inzake de geschiktheidseisen

Hoofdstuk 5 Selectie

5.1 Inleiding

5.2 De regeling van de selectie

5.3 Rechtspraak inzake de selectie

Jurisprudentieregister

Overzicht nieuwe opzet Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht

€ 79,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511378

Rechtsgebied: Bouwrecht

Serie: Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht (nieuwe opzet)

Deel: 21

Auteur: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden

Aantal pagina's: 304

Verschijningsdatum: 10 juli 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina